Elke laatste zondag van de maand is er in de foyer van de Noorderkerk van 15.00 tot 17.00 uur een Open Kerk Café, OKC.
Het OKC is er voor iedereen, voor alleenstaanden – alleen gaanden – echtparen – of
zomaar voor gezelligheid en een goed gesprek op de doorgaans stille zondagmiddag. 
Interesse?
Neem contact op met Frieda Veldsma,075-661745, h.veldsma@kpnplanet.nl