Kinderen in armoede

In Zaanstad heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden en leven 3500 kinderen in armoede. Uit schaamte zoeken veel mensen ( te ) laat hulp. SchuldHulpMaatje zet zich, geïnspireerd door het Evangelie, uit naastenliefde in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen. Het doel is om de toenemende schuldenproblematiek terug te dringen.

Door de Corona crisis is de schuldenlast van veel stadgenoten opgelopen en kunnen zij, door verlies van banen, hun verplichtingen niet meer nakomen. Sinds onze start in begin 2018 hebben meer dan honderd Zaanse burgers/huishoudens die worstelen met schulden, zich bij SchuldHulpmaatje gemeld. In 2019 zijn er 41 nieuwe hulpvragen binnen gekomen. De verwachting is dat door de crisis de hulpvragen zullen toenemen. De eerste hulpvragen zijn inmiddels al weer binnen gekomen.

SchuldHulpmaatje Zaanstad maakt onderdeel uit van een landelijke organisatie die in 2010 werd opgericht door vrijwel alle kerken en een aantal verwante organisaties. Inmiddels kent deze organisatie ruim 2700 vrijwilligers en is SchuldHulpmaatje in 131 burgerlijke gemeenten actief. Er zijn bij SchuldHulpmaatje Zaanstad nu 14 vrijwilligers(“maatjes”) en vier coördinatoren actief. Dankzij het Kansfonds, het Oranjefonds, de Protestantse Kerk Zaandam, de Kogerkerk, de Zaankerk, de Gemeente Zaanstad en een aantal donaties konden wij van start gaan..

SchuldHulpmaatje Zaanstad wil het komende jaar de werkzaamheden uitbreiden en de contacten met de sociale wijkteams versterken.

Wij hopen dat er weer nieuwe maatjes zich willen aanmelden om opgeleid te worden. De cursus wordt door de landelijke organisatie gegeven op drie zaterdagen.

De opleidingskosten van onze vrijwilligersorganisatie behelzen de grootste uitgaven:

€ 8.000 op een totale begroting van ruim € 13.000. Daarom zoeken wij fondsen om ons werk blijvend te kunnen voortzetten, waarmee wij een bijdrage leveren aan het oplossen van één van de grootste problemen in deze tijd.

Mocht u zich aangesproken weten voor een bestuursfunctie, dan bent u meer dan welkom. Ons bestuur behoeft dringend aanvulling.

Meer over ons werk vindt u op www.schuldhulpmaatjezaanstad.nl

U kunt zich melden bij schuldhulpmaatjezaanstad@gmail.com.

U kunt ons ook bellen voor een gesprek 0612139677.

Namens het bestuur,

Hans van den Berg