Zoals u wellicht weet, wordt er evenals in de Noorderkerk, elke zondagmorgen in de grote zaal van Pennemes een kerkdienst gehouden. De commissie Pennemes-diensten organiseert deze bijeenkomsten onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad in de PGZ. Zij vraagt hiervoor voorgangers uit de volle breedte van de PKN. De bezoekers van de diensten komen uit veel verschillende kerken, zij zijn bewoners geworden van de aanleunwoningen, de afdelingen Kleinschalig Wonen of komen uit de omgeving. Van kerkmuren is geen sprake. Het is mooi om te zien hoe deze samenkomsten door bezoekers, maar ook door de voorgangers op waarde worden geschat en gewaardeerd.
De commissie Pennemes-diensten gaat heel praktisch te werk. Zij bestaat uit 5 enthousiaste leden waaronder een ouderling en een diaken. Beide ambtsdragers hebben een bijzondere opdracht t.b.v. genoemde diensten. Daarnaast zijn er nog enkele vrijwilligers die zich inzetten om bewoners in het huis op te halen en alles vlot te laten verlopen. De commissie komt ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar om afspraken te maken over het klaarzetten van alle benodigde materialen, het uitnodigen van voorgangers en niet te vergeten, de verzorging van de koffie na de dienst. Twee maal per jaar wordt het Heilig Avondmaal bediend en gevierd. 
Wilt u eens een dienst bezoeken en wellicht ook iets betekenen voor de oudere generatie die vaak zelf ook actief is geweest in het kerkenwerk, u bent van harte welkom.
De diensten beginnen om 9:30 uur.
Commissie Pennemes-diensten
Gerard Nijburg
075 – 6 17 80 89

Zorgcentrum Pennemes orgniseert zelf op woensdagmiddagen zelf ook diensten.