inds vele jaren kennen we in Zaandam Gemeente Groei Groepen (verder GGG)

De GGG is een initiatief van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk Nederland. Ook in Zaandam hebben we er een aantal gehad, waarvan er slechts een is over gebleven. Deze GGG bestaat uit leden afkomstig uit Westzaan en Zaandam en uit verschillende kerken. Als groep willen we graag groeien, en we nodigen daarom lezers graag uit om ons te komen versterken. Binnen de GGG spreken we over een thema aan de hand van een boekje. Omdat o.a. wegens de onderbreking door Corona we in 2022 later zijn gestart, gaan we door aan de hand van het met als thema Leef je geloof! – Brief van Jakobus, broer van Jezus. Een thema waarover veel na te denken en dus met elkaar te bespreken valt. Gesprekken die in de vertrouwelijkheid van de GGG blijven, en soms diep kunnen gaan. Uiteraard is er ook voldoende aandacht voor elkaar en ruimte voor een ieder om vrijuit te spreken.

Bent u/ben jij na het lezen van dit stukje enthousiast, en denk je daar wil ik meer van weten of zelfs meedoen, neem dan gerust contact op met Cor Meijer (06-37128791). We beginnen weer op 14 september om 19.45 uur, bij Renata Hartog, Hobbemastraat 12.

Uitleg van het thema:

Wist je dat Jezus broers had? En dat zijn oudste broer Jakobus heet? En wist je dat deze Jakobus een brief heeft geschreven die in het Nieuwe Testament terechtgekomen is? De brief is niet zo bekend, maar wel erg inspirerend en vooral praktisch. Je vindt daarin geen dogmatische verhandelingen,

maar allerlei concrete adviezen over hoe je Jezus kunt navolgen. De brief wordt wel het ‘spreukenboek van het Nieuwe Testament’ genoemd, met als centrale oproep: Leef je geloof! De brief van Jakobus staat centraal in dit gespreksboekje voor Gemeente Groei Groepen en is uiterst geschikt om geloofsgesprekken op gang te brengen. Jakobus prikkelt. Hij deinst er niet voor terug om

rijken de mantel uit te vegen en kwaadsprekers aan te sporen hun tong te temmen. Tegelijkertijd roept hij op tot gebed. Je kunt alleen je geloof ‘leven’ als je verbonden bent met de Bron. Verbonden dus met broeder Jezus!

Bron: Evangelisch Werkverband:

https://www.ewv.nl/wat-doen-we/gemeentegroeigroepen