Activiteiten

Wat gebeurt er zoal? Lees het hier! Kijk ook in de agenda.

Beschreven activiteiten:

Aandacht voor de Psalmen
Activiteitencommissie
Creatieve inloop
De Bijzaak
De GHL-gesprekskring, Geloof, Hoop en Liefde
Eetgroep
Gebedsgroep
Geestelijke begeleiding
Gemeente Groei Groep
Klaverjassen ‘Tunicas Trifolium’
Lectio Divina: wat God de lezer vandaag wil zeggen
Leesgroep rond het boek ‘Kwetsbaarheid omhelzen’ van Christa Anbeek
Leesgroep rond het boek ‘Mystagogie’ van Tjeu van den Berk.
Ontmoeting Oudere Gemeenteleden – OOG
Open kerk Café
Pastoraatgroep
Taizévieringen
Tienerkerk
Westzijderkerkkoor
Woensdag gespreksgroep
Zondagse kerkdiensten in Pennemes

Gemeente Groei Groep

 inds vele jaren kennen we in Zaandam Gemeente Groei Groepen (verder GGG) De GGG is een initiatief van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk Nederland. Ook in Zaandam hebben we er een aantal gehad, waarvan er slechts een is over gebleven. Deze GGG...

Lectio Divina: wat God de lezer vandaag wil zeggen

Lectio Divina is een manier van lezen die in veel opzichten haaks staat op hoe wij geleerd hebben te lezen. Onze manier van lezen is er vaak op gericht informatie en kennis te vergaren, het liefst in zo kort mogelijke tijd. Voor ons staat het ‘begrijpen’ van de tekst...

De GHL-gesprekskring, , Geloof, Hoop en Liefde

De  GHL-gesprekskring (Geloof, Hoop en Liefde) bestaat inmiddels meer dan 25 jaar.Met een gezellige groep mensen tussen de 30 en 50 jaar komen we één keer in de maand samen. Eén of twee personsn van de groep bereiden een onderwerp voor en we bespreken dit aan de hand...

Gebedsgroep

 De gebedsgroep van de gemeente komt wekelijks bij elkaar op woensdagmiddag van 15.00-16.00 uur. Aanbidding en voorbede staan centraal. Hier vindt u de inleidingen per week.Deelnemers krijgen die aangereikt tijdens de bijeenkomst. Een en ander om de betrokkenheid van...

Woensdag gespreksgroep

Voor diegenen die zoeken naar een groep spontane en 'out of the box' denkende mensen, durven wij onze groep aan te bevelen.... Ontstaan uit de wekelijks samenkomende preekvoorbereidingsgroep. Na het vertrek van onze dominee twijfelde niemand er aan: doorgaan! De naam...

Tienerkerk

Op zondagmorgen 10:00 tweewekelijks.We houden onze vieringen parallel aan de kerkdienst in onze eigen ruimte in de Noorderkerk. Alle tieners vanaf 12 jaar zijn welkom! Wil je wat meer weten? Mail dan even naar Jan Kes: jan_kes@hotmail.com  Jan, Martijn en Lucas....

Taizévieringen

Iedere tweede zondag van de maand in de Noorderkerk.Veel mensen zijn bekend met de oecumenische gemeenschap in Taizé in Frankrijk en de eigen liedcultuur die hier is ontstaan. De gemeenschap richt zich in het bijzonder op jongeren, maar spreekt alle leeftijden aan....

Pastoraatgroep

- Verjaardagenmiddag: voor de jarige  tachtigplussers wordt 4x per jaar van 14:30 - 16:30  uur in de foyer  van de Noorderkerk een gezellige middag georganiseerd. - Voor alle contactpersonen, die de 80-plussers en de zieken bezoeken wordt regelmatig een middag...

Geestelijke begeleiding

Langs het pad van je leven kom je kleine en grote vragen tegen. Soms worden vragen beantwoord, vaak niet. En wat heb je nodig om die vragen te leven? Het kan zijn dat je op een kruispunt in je leven staat. Welke richting kies je dan? Door de reis naar binnen te maken...