Schenken per legaat

Nalaten is geen onderwerp waar we graag over spreken. Want dan hebben we het immers over ons afscheid van dit leven.

Toch is het belangrijk om te weten wat u wilt met uw bezit. En dat niet alleen voor uw nabestaanden, maar bijvoorbeeld ook voor de kerk. Want als u iets wilt schenken aan de kerk na uw overlijden, dan moet dat wel beschreven zijn. De kerk erft namelijk niet automatisch. Door de kerk te noemen in een legaat in uw testament of in een aanvullend legaat kunt u wel aan die wens voldoen.

Dat legaat is eigenlijk een gift van een vastgelegd bedrag, dat direct op de rekening van in dit geval de protestantse gemeente Zaandam zal worden gezet. Bovendien wordt er geen erfbelasting over berekend, want de PGZ-Zaandam is in het bezit van een ANBI-status. Dat betekent dat uw schenking per legaat voor 100% ten goede komt van de kerk. En zo kunt u bijdragen aan het voortbestaan van onze gemeenschap in de toekomst.