Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst PGZ

13 november 2022|10:00 - 11:00

Voorganger: Miekie Myburgh

LET OP: tot en met 27 nov zijn de diensten in de Westzijderkerk

  • m.m.v. Westzijderkerkkoor

Collecten: 1e Bezoekwerk;2e Kerk en Eredienst.

Liturgie:
VOORWOORD
• Muziek Prelude Op. 18, Cesar Franck, (1822-1890).
• Welkom – door de ouderling van dienst.
• De tafelkaarsen worden aangestoken en we zingen:
Lied 283 : In de veelheid van geluiden…
Westzijderkerkkoor vs 1, 2, 3; allen 4 en 5
• Stil gebed ter voorbereiding op de viering
• Kindermoment
We gaan staan.
• Groet V: De Heer zij met U
G: ook met u zij de Heer.
* Bemoediging en drempelgebed:
V: Onze hulp in de naam van de Eeuwige
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw is tot in eeuwigheid
G: en niet laat varen het werk van Zijn handen
V: Trouwe God, Gij, die mensen in nood Uw Woord van
belofte schenkt, open ons hart voor uw bevrijding en
leer ons vertrouwen in hem, die van U spreekt:
Jezus Messias, uw profeet, onze broeder.
G: Zodat wij hoopvol door het leven gaan,
dit uur en al onze dagen. Amen.
We gaan weer zitten
• Zingen Psalm 46 – God is een toevlucht te allen tijden….
• Kyriegebed (iedere intentie wordt afgesloten met het zingen van
• Lofzang Psalm 146c: 1 en 7 – Alles wat adem heeft ….
WOORD
• Gebed om hulp bij het verstaan
• 1e Testament – Maleachi 3:19-24 (Lector)
• Korte tussenspel
• 2e Testament – Lukas 20:27-40 (Lector)
• Muziek – Andantino, August Reinhart, (1831-1912).
• Overdenking
• Westzijderkerkkoor zingt: Also hat Gott die Welt geliebt ,
van Melchior Franck .
* We luisteren naar een geloofsbelijdenis (van Sytze de Vries)
• Zingen 2x: Loof, prijs en zing de Heer!
(uit Taizébundel nr. 10 : Laudate Dominum)
Loof, prijs en zing de Heer; loof prijs en zing de Heer,
al – le men – sen, hal – le – ju – jah, hal – le – lu – jah!
• Bericht van overlijden
● Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Mededelingen
SLOTWOORD
• Zingen slotlied Lied 225 (Geroepen om te zingen)
Leve het leven: meer dan slaafs bestaan;
in het licht geheven, uit de dood vandaan,
vieren wij de dromen aan ons doorverteld
dat de dag zal komen van verstoord geweld.
Leve het leven: ’t uur van vrijheid slaat.
Leve ’t lieve leven dat de dood weerstaat
Leve wie treuren, arm en klein van geest.
’t Staat nu te gebeuren dat de pijn geneest
van wie werd geslagen, arm en onderdrukt.
Na de nacht zal ’t dagen: opstanding gelukt!
Lang zal hij leven die verrijz’nis vindt.
Leve lang het leven, dat vandaag begint!
• Zegen
• Muziek Preludium & Fuga, Dietrich Buxtehude, (1637-1707).

Gegevens

Datum:
13 november 2022
Tijd:
10:00 - 11:00
Evenement Categorie:

Locatie

Bullekerk
Westzijde 75
Zaandam, 1506 ED Nederland