Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst PGZ

23 oktober 2022|10:00 - 11:00

Voorganger: Ds. Sjaak Visser

LET OP: t/m 27 nov zijn de diensten in de Westzijderkerk

  • Kindernevendienst

In deze dienst zullen Jan Kes en Edith Renkema bevestigd worden in het ambt van diaken. Ook zullen we de maaltijd van de Heer vieren.
In de verkondiging zal het gaan over Jeremia 14 en Lukas 18:9-16. Het gaat over de vraag hoe we ons verhouden tot God. Wat is onze hartsgesteldheid? Zeg en denk daarbij niet te snel dat het wel goed zal zitten. Je blijkt makkelijk te snel daar te positief over te kunnen denken. Zelfs priesters en profeten kunnen je voor de gek houden. Maar hoe kom je in een goede geestelijke houding tot God te staan? Zeg daarbij niet te snel dat je als de tollenaar bent.

Liturgie:
Psalm 84 vs. 1 en 3, staande
Bemoediging en groet
V. Genade en vrede zij u, van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap met de Heilige Geest
A. Amen
V. Onze hulp is in de naam van de Heer
A. de maker van de hemel en de aarde
V. die trouw blijft tot in eeuwigheid
A. en niet loslaat wat zijn hand begonnen is.
allen gaan zitten; gebed om ontferming met het gezongen acclamatie 368j
Lied 885, Gebed om de Geest bij de verlichting van Gods Woord;
Lezing Jeremia 14 vs. 7-22; Psalm 80 vs. 1 en 3; Lezing Lucas 18:9-14.
Ps. 131; Verkondiging; Lied 912 vs. 1,2,6;
Bevestiging van diakenen en ouderlingen
Viering Heilig Avondmaal
Tafelgebed met Lied 403 d; Vredegroet met Lied 421; Instellingswoorden;
Viering van de maaltijd (met piano-muziek); Dank- en voorbeden, na een moment van stilte sluiten we af met het gemeenschappelijk bidden van het Onze Vader.
Mededelingen; Inzameling van de gaven; Slotlied Lied 906, 7,8; Uitzending en zegen (gezongen amen); Orgelspel

Collecten: 1. Diaconie (Goed doen met poen), 2. Kerk en Eredienst
Diaconie, Goed doen met poen De diaconie nodigt jaarlijks een aantal personen / organisaties uit en stelt hun in de gelegenheid hun project te presenteren. Het publiek mag uitmaken welk project het meeste aanspreekt en de diaconie stelt hiervoor een prijsbedrag beschikbaar.

 

Gegevens

Datum:
23 oktober 2022
Tijd:
10:00 - 11:00
Evenement Categorie:

Locatie

Bullekerk
Westzijde 75
Zaandam, 1506 ED Nederland