Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst PGZ

9 oktober 2022|10:00 - 11:00

Voorganger: Ds. Sjaak Visser

LET OP: t/m 27 nov zijn de diensten in de Westzijderkerk

  • Kindernevendienst
  • m.m.v. Westzijderkerkkoor o.l.v. Chris Helfensteijn
  • bevestiging van ambtsdragers

In deze dienst zal Tine Advocaat bevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester, en Jan Oskam zal benoemd worden als kerkrentmeester. We zijn heel blij dat zij op deze wijze onze gemeente willen gaan dienen. In deze dienst staan we stil bij het gedeelte uit Lucas 18 vers één tot en met acht. Het gedeelte gaat over de noodzaak om te volharden in het gebed. Het is het gebed om recht in onze wereld. Dat is waar we als gemeente voor moeten en willen staan. Dat er recht gedaan wordt, dat God tot zijn recht komt, dat wij tot onze recht komen. In dit gedeelte wordt gezegd dat God zo’n gebed spoedig zal verhoren. Maar dat roept ook direct heel wat vragen op. Geloven we daarin, vertrouwen daarop? Dat is ook de laatste opmerking die Jezus in dit gedeelte maakt: wanneer de Zoon des mensen komt zal Hij dan geloof vinden op aarde? Dat is weer een indringende vraag die ons deze keer wordt voorgehouden. Een vraag waar we niet omheen kunnen. Waar staan wij? Ds. Sjaak Visser

Collecten: 1. Diaconie, Exodus 2. Kerk en Eredienst
Exodus Nederland is een grote landelijke organisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden.

Liturgie:
Orgelspel; welkom; aansteken kaarsen; moment van Stilte. Openings- lied (staande, in canon): Lied 224; Bemoediging en groet; Gebed om ontferming
Loflied : Lied 791 vs. 1.3.6; We luisteren naar ‘Ubi Caritas’ van Ola Gjello
Gebed om de Geest bij de verlichting van Gods Woord; 1e Lezing: Gen. 32 vs. 21-31
Lied 851 vs.5,6,9,10 (zie ook gedicht eronder); 2e Lezing Lucas18:1-8(14?);
zingen Psalm 6 vs. 2,4,6; Verkondiging; Lied 362 vs. 1,2
Orde voor de bevestiging van diakenen en ouderlingen
Afscheid
We belijden staande ons geloof met Lied 388 vs. 1,2,5
Opdracht
Presentatie van de aantredende ambtsdrager
Belofte en bevestiging van de nieuw aangetreden ouderling kerkrentmeester
Gebeden
We zingen Lied 976
Bevestigingsgebed
Zegen ouderling-kerkrentmeester
Aanvaarding en verwelkoming
Dankwoord en welkom
Zaanse Kerklied; Vredegroet; Dankgebed en voorbede; Mededelingen;
Inzameling van de gaven; Slotlied staande: Lied 345 vers 1;
Uitzending en zegen (gezongen amen); Orgelspel

Gegevens

Datum:
9 oktober 2022
Tijd:
10:00 - 11:00
Evenement Categorie:

Locatie

Bullekerk
Westzijde 75
Zaandam, 1506 ED Nederland