Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst Noorderkerk

7 augustus 2022|10:00 - 11:00

Voorganger: Ds. Sjaak Visser

  • Doopdienst

In deze dienst zal Noud Age gedoopt worden. Hij is de zoon van Paul en Serena de Graaff. Samen met de ouderling van dienst, Anneke Venema, hebben we een goed gesprek gehad met de ouders over de betekenis van de doop. Op het leesrooster staat een bijzondere tekst uit Lucas 12. Jezus zegt daar dat we nergens bang voor hoeven te zijn als kleine kudde , omdat de Vader ons het Koninkrijk heeft gegeven. Direct daarna zegt hij dat we alles moeten verkopen wat we hebben, en praat hij over een gelijkenis van dienaars die wachten op de komst van hun heer na een bruiloft, en als hij komt dan dienen niet de dienaars de heer, maar dan dient de heer de dienaars. Het is een heel bijzonder verhaal wat om de nodige uitleg vraagt. Daarnaast staat er op het leesrooster Hebreeën 11. En dat gaat over wat geloof is en hoe dat zijn uitwerking in de levens van mensen kan hebben. Ook een belangrijk hoofdstuk als het gaat over de doop. Want dat is wat we uiteindelijk toch in de doop willen meegeven, dat we in geloof, in vertrouwen kunnen leven.

Liturgie:

Orgelmuziek
Welkom
Aanvangslied Lied 287 vers 1, 2 en 3 (allen gaan staan)

Bemoediging en groet
V: Onze hulp en onze verwachting
is te vinden in de Naam van de Aanwezige, onze God,
A: Degene die van dag tot dag de hemel en de aarde maakt,
V: en die trouw en betrouwbaar is tot in eeuwigheid,
A: en vasthoudt waar Hij mee begonnen is.
V: Genade en vrede van God die onze Vader is, Van Jezus die onze broeder is, en van de Heilige Geest die ons met elkaar verbindt.
A: Amen

allen gaan zitten

Korte inleiding op de dienst
Lied 92:1.2
Gebed om ontfermimg met Lied356
Loflied lied 359
We lezen Hebreeen 11:1-16
We zingen Lied 802:1.4 en 5
We lezen Lucas 12:32-40
We zingen Lied 827
Verkondiging
We zingen Lied 348, 1.2

Korte dooponderwijzing
‘Niemand leeft voor zichzelf
en niemand sterft voor zichzelf;
zolang wij leven leven wij voor de Heer, en wanneer wij sterven, sterven wij voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn altijd van de Heer.’ Rom. 14:7-8

Onze Heer Jezus Christus,
die zich zelf heeft laten dopen
om te delen in ons leven en onze dood,
en die uit de dood is opgestaan
om ons te doen delen in zijn leven,
heeft voor zijn hemelvaart
de opdracht gegeven:
‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Mt. 28:19-20 Presentatie dopeling (ouders gaan staan)
V: Verlang je dat jullie kind gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest?
ouders (Paul) Verena wil jij Paul hierbij ondersteunen Ja, dat verlang ik.
V: En met welke naam zal hij gedoopt worden?
– Noud Age

V: Moge deze naam geschreven staan in de palm van Gods hand. Js. 49:16

Doopgebed

We zingen Lied 348, 3.4

Belijdenis: afwending en toewending allen gaan staan Paul, en u allen, hier samengekomen rond de doopvont om getuigen te worden van de doop van Noud en uw eigen doop te gedenken:
Wilt u zich afwenden van alle kwaad,
van alles wat Gods wil weerstaat?

Van alles wat ons afhoudt en vervreemd van Gods goede bedoelingen.
En wil je je leven laten stempelen door en toewenden naar Christus en naar zijn rijk dat komt?

Allen: Ja, dat wil ik.

We belijden ons geloof met het zingen van de Apostolische Geloofsbelijdenis Lied 340b Allen gaan zitten

Ontmoeting met de kinderen
de kinderen komen naar voren
water in het doopvont
kindergesprek over de betekenis van de doop

We zingen Lied 348,5

De doop en handoplegging
Noud Age ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
De voorganger legt de dopeling een hand op Je bent een kind van God, getekend + met het kruis van Christus Je wordt gezegend en gedoopt.

We zingen 348,6.7

De ouderling ontsteekt een doopkaars aan de paaskaars en overhandigt de kinderbijbel Ontvang het licht van Christus.
De naam van de dopeling wordt in de dooprol geschreven
⁃ Onderwijl luisteren we naar de eerste 1.53 min. van het lied Blessed van Elton John (van Youtube), daarna langzaam wegfaden.

kinderen gaan weer naar hun zitplaatsen

Geloften
V Zo is de naam van dit kind nu verenigd met de naam van de drie-enige God.
Paul en Verena willen jullie Noud ontvangen als een kind van God en je door zijn aanwezigheid in jullie huis (en leven) laten sterken in het geloof?
En willen jullie hem voorgaan
op de weg die de Heer ons heeft gebaand?

ouders Ja, dat willen wij.

Verwelkoming
Allen staan
V: Gemeente, draag hem die gedoopt is in uw gebeden en ga met hem de weg van het Koninkrijk.
A: Welkom, kind van God, welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en in ons midden.
We zingen staande Lied 348,8.9
doopouders gaan naar hun zitplaatsen

Dankgebed en voorbede, na een moment van stilte wordt dit afgesloten met het Onze Vader (uit de Bijbel in de Gewone Taal)
⁃ peetouders: michael en lianne bidden voor hen

Mededelingen
Inzameling van de gaven,
DE ZENDING IN DE WERELD
We zingen als slotlied Lied 425
We ontvangen de zegen
Afgesloten met: Amen, amen, amen.

Bij het feliciteren speelt op de beamer Blessed van Elton John
Na afloop kunt u de doopouders alle goeds toewensen en elkaar in de Foyer ontmoeten bij de koffie, thee of limonade

U kunt op deze dienst reageren naar: sjaakvisser.ds@gmail.com

Collectes: 1e diaconie voor het eigen diaconale werk; 2e Kerk en eredienst.

Gegevens

Datum:
7 augustus 2022
Tijd:
10:00 - 11:00
Evenement Categorie:

Locatie

Noorderkerk
Heijermansstraat 127
Zaandam, 1502 DJ Nederland