Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst Noorderkerk

24 juli 2022|10:00 - 11:00

Voorganger: Ds. Annemarie van Wijngaarden

Liturgie:
Binnenkomst, ouderling steekt de kaarsen op de liturgietafel aan, stil
moment; Lied psalm 19 vs 1; Groet / bemoediging; Lied psalm 19 vs 5; Kyriegebed; Glorialied lied 304; Gebed bij de opening van de schrift; Inleiding en eerste
schriftlezing Psalm 19 vs 2-4; Het zonnelied van Franciscus van Assisi, eerst gelezen
en dan gezongen:
Allerhoogste, almachtige, goede Heer,
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe en geen mens is waardig U te noemen.
Wees geprezen, mijn Heer met al Uw schepselen,
vooral door mijnheer broeder zon, die de dag is en door wie Gij ons verlicht.
En hij is mooi en straalt met grote pracht;
van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi.
Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind
en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde,
door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt.
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water,
die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis.
Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur,
door wie Gij voor ons de nacht verlicht; en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.
Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde, die ons voedt en
leidt, en allerlei vruchten voortbrengt, en kleurige bloemen en planten.
Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde vergiffenis
schenken, en ziekte en verdrukking dragen.
Gelukkig wie dat dragen in vrede, want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond.
Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood,
die geen levend mens kan ontvluchten. Wee hen die in doodzonde sterven;
gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt, want de tweede dood zal hun geen
kwaad doen.
Prijs en zegen mijn Heer, en dank en dien Hem in grote nederigheid.

Zingen: Zonnelied uit het oude liedboek, gezang 400: Vs 2 en 8
Geloofd om gans uw creatuur, halleluja!
Ten eerste om dat blinkend vuur, halleluja,
Die warme schitterende bron, halleluja,
De heer des hemels, broeder zon, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja

Geloofd om moeder aarde Heer, halleluja
Ons leven staat in haar beheer, halleluja,
Zij geeft ons vruchten zonder tal, halleluja,
En bonte bloemen overal, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja

Schriftlezing Matteus 6 vs 25-29 en vs 33; Korte stilte; Overweging; Lied 216;
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader; Mededelingen door ouderling van
dienst; Slotlied 978, Zegen.

Collecten: 1e Diaconie voor het eigen diaconale werk. 2e Kerk en Eredienst

 

Gegevens

Datum:
24 juli 2022
Tijd:
10:00 - 11:00
Evenement Categorie:

Locatie

Noorderkerk
Heijermansstraat 127
Zaandam, 1502 DJ Nederland