Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst Noorderkerk

16 juli 2023|10:00

Voorganger: Dick van Arkel

  • Heilig Avondmaal
  • M.m.v. Westzijderkerkkoor o.l.v. Chris Helfensteijn

Liturgie: Dienst van Schrift en Tafel
Thema: Brood van leven, delen in gerechtigheid Begroeting door de kerkenraad en mededelingen.
Op de drempel van dit uur: toenadering Aansteken van de kaarsen.
We zingen als aanvangslied: 276 : 1 en 3, Zomaar een dak boven wat hoofden Bemoediging en groet ( zie tekst op de beamer) Verstilling
v.: … We zingen: Psalm 65 : 1 Gezongen Kyriegebed (Pachelbel) door het Westzijderkerkkoor. (Gesproken) Gloria met woorden uit de Psalm van de zondag.
Woord: De Schriften gelezen, gezongen, uitgelegd en verkondigd.
Gebed v.: … om Christus wil AMEN.
Inleiding op de lezing.
Schriftlezing uit de Tora: Exodus 16: 11-21, 31.
We zingen: Lied 687 : 3, Wij teren op het woord
Schriftlezing uit het evangelie: Matteüs 6 : 25, 33 en 24.
Zingen: Lied 653 : 2, Gij zijt het brood van God gegeven
Uitleg en Woordverkondiging
Koorzang: The Lord is my shepherd, Howard Goodall (Westzijderkerkkoor).
Tafel: Gaven, gebeden, brood en beker.
Inzameling van de gaven. (gezongen) Tafelgebed: Lied 387, Als wij weer het brood gaan breken
v.: … waarin zijn opgenomen: de voorbeden- overgaand in stil gebed.
v.: …en zingen met hart en ziel: Lied 405 ; 1, Heilig, heilig, heilig
Nodiging
Vredegroet: we zingen: Lied 421, Vrede voor jou
Gemeenschap van brood en beker. Tijdens de gemeenschap van brood en beker klinkt muziek.
Dankzegging.
v.: … We bidden gezamenlijk het Onze Vader.
Zending en zegen
Zending
Slotlied: Lied 840, Lieve Heer, Gij zegt ‘ga’ en ik ga
Zegen.
v.: … vrede g.: (gezongen) AMEN.
Orgelspel.

Collecten: 1e diaconie vluchtelingenwerk 2e kerk en eredienst

 

Gegevens

Datum:
16 juli 2023
Tijd:
10:00
Evenement Categorie:

Locatie

Noorderkerk
Heijermansstraat 127
Zaandam, 1502 DJ Nederland