Laden Evenementen

« Alle Evenementen

 • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst Noorderkerk Pasen

31 maart|10:00

Voorganger: Pastor Eveline Masetti;
Organist: Sebastian van der Pluijm

 • M.m.v. Westzijderkerkkoor
 • M.m.v. koperquintet Friday Brass
 • Kindernevendienst
 • Tienerkerk

Liturgie:
Inleiding: Gezegend Paasfeest! Het is groot feest vandaag, het belangrijkste feest van de Kerk. De Heer is verrezen, de dood is niet sterker dan het leven. De haat is niet sterker dan de liefde. Het kwade moet onderdoen voor het goede. Dat willen wij vandaag met elkaar vieren. Eveline Masetti.

 • Voor de Dienst: Koperkwintet van Friday Brass (Christ the Lord is Risen Today – Wesley), Westzijderkerkkoor zingt lied 604 en 625, Paaskaars wordt binnengebracht, De Heer is waarlijk opgestaan, Welkom & Mededelingen, Aansteken kaarsen, Moment van Stilte,
 • Voorbereiding: openingslied 637, drempelgebed
  v:​De Heer zij met u en jullie allen!
  a:Zijn vrede met U!
  v:​Gezegend gij, die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen!
  a:Dat wij leven in uw licht!
  v:​Die de weg van uw Zoon hebt bekroond met uw liefde:
  a:Dat wij leven in uw licht!
  v: ​Lijf ons in in zijn leven, maak ons één tot zijn lichaam:
  a:Dat wij leven in uw licht!
  v:​Geef ons oog voor elkaar en zicht op uw Rijk:
  a:Dat wij leven in uw licht!
  v:​De Heer is opgestaan!
  a:  De Heer is waarlijk opgestaan!
  Kyriëgebed, Glorialied 624 Christus onze Heer verrees (LdK 215) (Koperkwintet Voorspel + C1, Orgel C2, Koperkwintet C3), Moment met de kinderen,
 • Dienst van het Woord, Gebed voor de opening van de Bijbel, Lezing uit het Oude Testament Jesaja 25:6-9, Westzijderkerkkoor Jauchzet Gott, alle Land, van Samuel Scheidt + Koperkwintet voorspel, Lezing uit het Nieuwe Testament Johannes
  20:1-18, Zingen lied 642: 1, 2, 5 en 8 Ik zeg het allen dat Hij leeft, 1 koor, 2 allen (+ Koperkwintet), 5, koor, 8 allen(+ Koperkwintet), (LdK 218), Overweging, Koperkwintet, (An Easter Fanfare – Trad.), Zingen 630: 1, 2, 3 en 4 Sta op een morgen ongedacht,1 koor, 2 allen, 3 koor, 4 allen
 • Dienst van de Dankbaarheid, Gebeden, stil gebed, gezongen Onze Vader LB 1006, Mededelingen door ouderling van dienst, Collecten + Koperkwintet (Händel),
 • Wegzending & Zegen, Slotlied 634 U zij de Glorie, Zegen beantwoord met gezongen amen, Koperkwintet (Canzon Bergamasque – Samuel Scheidt), Orgelmuziek.

Collecten
1e: Diaconie, Kerk in Actie, samen in actie met Libanon en Syrië (Libanon en Syrië kerk te midden van vluchtelingen en uitzichtloosheid.
Voor info: https://youtu.be/dfDXwyiO4BA?si=hUFkfkp5pOENCnMF
2e: Kerk en Eredienst

 

Gegevens

Datum:
31 maart
Tijd:
10:00
Evenement Categorie:

Locatie

Noorderkerk
Heijermansstraat 127
Zaandam, 1502 DJ Nederland