Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst Noorderkerk

19 maart 2023|10:00

Voorganger: Burret Olde

  • Kindernevendienst
  • Tienerdienst

Inleiding op de dienst ́Met andere ogen kijken naar de wereld en de medemens? ́
Hoe kijken we tegen onze samenleving aan? Welke wereldbeeld heb jij/heeft u? Zelf ben ik begonnen te lezen in het boek ́Het begin van alles ́ van David Graeber en avid Wengrow. Zij bespreken de verschillende filosofieën over de mensheid en de samenleving: ́Thomas Hobbes stelde vast dat de mens een egoïstisch wezen is. De mens laat zich niet leiden door altruïsme (handelen in het belang van anderen) of de wil tot samenwerking. We mogen hopen dat de mensheid manieren heeft gevonden of vindt waardoor de aangeboren drang tot bezitsvermeerdering en zelfverheerlijking in toom wordt gehouden. Jean-Jacques Rousseau stelde vast dat de mens vanuit een oorspronkelijk egalitaire (beginsel van gelijkheid) onschuld is afgegleden naar ongelijkheid. Rousseau stelde dat er een onrechtvaardig systeem is, maar met enkele aanpassingen zou de mensheid nog een eind kunnen komen. Martin Buberer Emmanuel Levinas wezen een andere weg. Levinas: Onze samenleving is te veel op het ́ik ́ gericht. Van nature streeft de mens naar zelfbehoud en zelfrealisatie.
Volgens Emmanuel Levinas is het de roeping van de mens tegen zijn natuur in te gaan en in de eerste plaats aangesproken te worden door de ander. Die ander toont zich bij uitstek in en door zijn gelaat. Hoe kijkt u/kijk jij naar anderen om je heen? Hoe zou Jezus in Zaandam om zich heen kijken?
Johannes 9: De blinde kan met zijn ogen niet zien totdat Jezus hem geneest. Daarna vraagt Jezus hem: Geloof je in de Mensenzoon? De man vraagt: “Wie is dat, Heer? Dan zal ik in Hem geloven.” Jezus antwoordt de man: “Je ziet Hem. Het is Degene die met je spreekt.” Dan zegt de man: “Ik geloof, Heer.” Het mooie is dat de blinde eigenlijk dubbel ziende is geworden. Hij kan weer met zijn eigen ogen zien en met de gen van zijn hart heeft hij Jezus als de mensenzoon gezien en gelooft in Hem. Kijken wij naar onze medemensen met de ogen van ons hart? Herkennen we Jezus in medemensen?

Orde van dienst
(4 e zondag in de 40dagentijd)
 Orgelspel voor de dienst
 Binnenkomst, ouderling steekt de kaarsen op de liturgietafel aan, stil moment
 Intochtslied 275 verzen 1, 3 en 4
 Bemoediging en groet
 Kindermoment
 Kyrie gebed
 Lied 317 verzen 1 en 2
 Inleiding op het thema ‘Met andere ogen kijken naar de wereld en de medemens?
 Gebed om de Geest
 Schriftlezing Johannes 9 verzen 1 t/m 9
 Lied 534 verzen 1, 3 en 4
 Overdenking
 Orgelspel
 Lied 538 vers 1 en 4
 Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
 Collecten​
 Lied 601 verzen 1 en 3
 Zegen

Collectes: 1e Collecte: voorjaarscollecte; 2e Collecte: protestantse kerk missionair werk (kliederkerk)
Zie ook https://kerkinactie.nl/40dagentijd.

 

Gegevens

Datum:
19 maart 2023
Tijd:
10:00
Evenement Categorie:

Locatie

Noorderkerk
Heijermansstraat 127
Zaandam, 1502 DJ Nederland