Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst Noorderkerk

4 april 2021|10:00 - 11:00

Pasen

Voorganger: Sjaak Visser

Organist: Sebastiaan van der Pluijm
Trompet Anne-Roel de Boer en Jelle Haanstra met orgel Gert Hartog
Muzikale medewerking verder van Charlotte Pieters en Emma Havinga en van Chris en Wil Helfensteijn

Orde van dienst
Orgelspel Offertoire pour le jour de paques van Alexandre Pierre Francois Boely; De Paaskaars wordt binnengedragen, onder ‘Daar juicht een toon’, muziek door de trompettisten; Welkom; Ontmoeting met de kinderen, door Marlieke Koekkoek; We zingen Lied 624 met Trompettisten; Christus, onze Heer, verrees, halleluja! EEN WEDERZIJDSE GROET VAN BEMOEDIGING; V: De levende Heer zij met u allen; We zingen uit Taize ‘Iedere nacht verlang ik naar U, o God’ A: Ja, Heer, U brengt licht in ons leven. Uw eerste en uw laatste woord is ‘Licht” In dat licht van U willen we iedere dag leven. Daarnaar gaat al ons verlangen uit.
Inleiding; Lied 641 vs. 1,3 en 4; gebed om ontferming; Lied 643 vs 1, 5, 9 Lied 643 vs 1, 5, 9 (door Chris en Wil Helfensteijn); Charlotte en Emma zingen ‘Liefde is sterker dan de dood: de liefde van Jezus doorbreekt de grenzen van de dood!’ ‘Tot jij mijn liefde voelt’ Paasevangelie uit Lucas 24 vs. 1-12; Lied 631 vs  1 en 3; Lezing uit Lucas 24 vs. 30-35; Lied 386; Verkondiging; Orgelspel: Heut triumphiret Gottes Sohn van J.S. Bach; Lied 833; Dankgebed en voorbede, afgesloten met het Onze Vader; Mededelingen; Inzameling van de gaven; Charlotte en Emma zingen: Alles is liefde; SLOTLIED: Lied 634 ‘U zij de glorie’ met trompettisten; ZEGEN, gemeente: AMEN
Orgelspel: Sinfonia Geprezen zij de Heer van Klaas Jan Mulder/ bew Sebastian van der Pluijm

Collectes op Paaszondag:
1e collecte: 
Diaconie, Paascollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat, Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in de Zuid- Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat ze volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.
2e collecte: Kerk en Eredienst
De collecte van vandaag is bestemd voor het plaatselijke jeugdwerk.

Petrus en Jezus in de Stille Week en Pasen
Op Witte Donderdag, Stille Zaterdag en met Pasen volgen we Petrus. Hij komt zichzelf tegen, maar boven alles komt hij ook Jezus tegen. Op het moment suprême valt hij door de mand en blijkt hij niet zo sterk als hij zichzelf gedacht had. Erger nog, hij laat degene met wie hij een diepe band heeft in de steek. Er is iets grondig misgegaan in zijn laatste uren met Jezus en de dood van Jezus zet een groot kruis door de toekomst van Petrus. Hoe kan hij ooit nog in het reine komen met zichzelf. Er zijn niet zoveel verhalen die in alle vier de evangeliën voorkomen, maar de verloochening van Petrus is er één van. Soms zijn er gebeurtenissen die nauwelijks te vergeven zijn. En het wordt helemaal moeilijk wanneer de dood een spelbreker is. In de omgang met Petrus gaat Jezus ons voor in de weg van vergeving. Ook hier blijkt dat de liefde sterker is dan de dood. Het is heel summier wat erover gezegd wordt, maar dat nodigt juist uit tot ieders eigen verbeelding. Jezus kijkt Petrus aan wanneer de haan kraait, Petrus huilde bitter, en Petrus ontmoet Jezus met Pasen in zijn eentje. Het zijn drie momenten die ons richting willen wijzen op de weg naar vergeving en verzoening. Er blijkt een nieuw begin een nieuwe start mogelijk. En dat is waar het met Pasen over gaat. Het gaat niet om dogma’s over verzoening, het gaat om het leven uit en met verzoening. Dat is het nieuwe leven waar Jezus ons in brengt. Dit verhaal van Petrus wil ik het klankbord laten zijn voor het gedeelte uit de Bergrede, waar Jezus direct na het Onze Vader zegt: ‘Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.’ Daarmee wordt de bede uit het Onze Vader ‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was’ nog extra benadrukt. Leven in en uit vergeving, leven in goede verbondenheid met elkaar, vormt het kloppend hart van de Bergrede.

 

Uitbeeldingen in de kerk in de Stille Week
De commissie die de kerk met Kerst en Pasen versiert, vroeg zich af, wat kunnen wij tijdens Palmzondag, de Stille Week en Pasen, aan het beeld wat de kijker thuis krijgt, toevoegen? Na wat denkwerk is het “De kruisweg” van Jezus geworden die we gaan uitbeelden:
Pasen: De hoop is waarheid geworden en het nieuwe leven komt tevoorschijn met groen en bloemen.

Gegevens

Datum:
4 april 2021
Tijd:
10:00 - 11:00
Evenement Categorie:

Locatie

Noorderkerk
Heijermansstraat 127
Zaandam, 1502 DJ Nederland