Blog ds. Sjaak Visser

Een dagelijks blog over een tekst uit de Bijbel

Samen in 1 jaar de Bijbel lezen. Dat was de start voor een dagelijkse editie per mail over een Bijbelgedeelte, met enkele gedachten daarbij. Heel bijzonder om te weten dat we zo met een groep elke dag bezig zijn met een zelfde tekst.

Het tempo van iets te moeten halen binnen een jaar is inmiddels losgelaten.

We hebben inmiddels een flink aantal Bijbelboeken doorgewerkt en inmiddels is er een vaste groep volgers, maar natuurlijk kunnen daar meer bij. Van de dagelijkse edities komt af en toe een aflevering op de website. Wie mijn stukjes dagelijks wil gaan ontvangen kan een mail sturen naar sjaak.visser@pgz-zaandam.nl.

Genesis 3

 Tekst voor vandaag Genesis 3:1-5 We lezen Genesis op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de...

Genesis 2

Tekst voor vandaag Genesis 2:1-3 We lezen Genesis op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de...

Blog 2022: Genesis 1

Blog 2022: Genesis 1

Tekst voor vandaag Genesis 1:1 We starten aan het begin van het nieuwe jaar met het lezen van het eerste boek van de Bijbel. Wat wil dat ons zeggen? Hoe wil het ons vormen? Met wat voor basishouding leert het ons te leven. Ik zal daarbij ook steeds met een schuin oog...

Lucas

Lieve mensen, in het Johannes evangelie zijn we nu bij het lijdensverhaal aangekomen. Het is vreemd om dat nu te gaan lezen, vlak voor kerst. Ik wil dat bewaren tot de lijdenstijd in 2022. Deze week wil ik met jullie het kerstevangelie lezen uit Lucas 2. Volgende week...

Johannes 11

Tekst voor vandaag Johannes 11:1-6 We lezen het Evangelie volgens Johannes op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het...

Johannes 10

Tekst voor vandaag Johannes 10:1-5 We lezen het Evangelie volgens Johannes op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het...

Johannes 8

Tekst voor vandaag Johannes 8:1-11 We lezen het Evangelie volgens Johannes op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het...

Johannes hoofdstuk 7

Tekst voor vandaag Johannes 7:1-14 We lezen het Evangelie volgens Johannes op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het...

Johannes 6

Tekst voor vandaag Johannes 6:1-15 We lezen het Evangelie volgens Johannes op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het...

Johannes blog

Tekst voor vandaag Johannes 4:39-42 We lezen het Evangelie volgens Johannes op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het...