Gebedsgroep

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam

Elke woensdagmiddag om 15:00 uur is er een gebedsgroep. We bidden vanuit de belofte dat God ons zoekt en hoort. De Geest van wijsheid en verstand. Toen ik hierover las in Jesaja 11, kwam ik onder de indruk van Gods grootheid. In onze onrustige wereld openbaart God aan de zijnen zijn autoriteit en rust én het […]

Gebedsgroep

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam

Elke woensdagmiddag om 15:00 uur is er een gebedsgroep. We bidden vanuit de belofte dat God ons zoekt en hoort. Wachten met blijdschap. Wat hebben we toch een heerlijke God! Wie er voor kiest, om ook in alledaagse situaties, in vertrouwen op Hem te wachten, ervaart Gods blijdschap. Jesaja zegt, dat nog nimmer iemand iets […]

Gebedsgroep

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam

Elke woensdagmiddag om 15:00 uur is er een gebedsgroep. We bidden vanuit de belofte dat God ons zoekt en hoort. n Gods heerschappij. Wat goed is het elkaar te herinneren aan onze roeping en Gods trouw aan zijn woord. In het eerste hoofdstuk van het eerste bijbelboek heeft Hij met enthousiasme gesproken: "Laat Ons mensen […]

Gebedsgroep

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam

Elke woensdagmiddag om 15:00 uur is er een gebedsgroep. We bidden vanuit de belofte dat God ons zoekt en hoort. Wandelen met God. Ja, is dat niet het allerbelangrijkste in ons leven? Wij weten dat God in de hof wandelde op zoek naar Adam en Eva (Gen.3:8) en dat Henoch met God wandelde, die hem […]

Gebedsgroep

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam

Elke woensdagmiddag om 15:00 uur is er een gebedsgroep. We bidden vanuit de belofte dat God ons zoekt en hoort. Eeuwig jong. Nee, het is geen reclametitel voor een schoonheidsproduct. Want dat gaat slechts over de buitenkant van de mens. Nee, we bedoelen juist de binnenkant. De schoonheid van het hart van de rechtvaardige, dat […]

Gebedsgroep

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam

Elke woensdagmiddag om 15:00 uur is er een gebedsgroep. We bidden vanuit de belofte dat God ons zoekt en hoort. Wat een schitterend nieuws! Onze levende Heer heeft door het volmaakte offer van zijn leven, zijn bloed, vrijspraak bewerkt van elke schuld. Wat zullen zij, die geloven, met vreugde in hun hart mogen getuigen: "De […]

Gebedsgroep

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam

Elke woensdagmiddag om 15:00 uur is er een gebedsgroep. We bidden vanuit de belofte dat God ons zoekt en hoort. Vol zijn van Gods kennis. Is dat niet de zin van ons leven? Ja, is dit niet ons eeuwig leven, dat wij Hem kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden […]

Gebedsgroep

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam

Elke woensdagmiddag om 15:00 uur is er een gebedsgroep. We bidden vanuit de belofte dat God ons zoekt en hoort. Grote blijdschap voor heel het volk. Wat bijzonder is dit bezoek van de engel des Heren aan de herders. Deze eenvoudige lieden ontvangen de blijde boodschap uit de eerste hand. Van God zelf! God maakt zijn […]

Gebedsgroep

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam

Elke woensdagmiddag om 15:00 uur is er een gebedsgroep. We bidden vanuit de belofte dat God ons zoekt en hoort. Onze Vader... Wat heeft onze Heer ons toch een geweldig gebed nagelaten (Matth.6:9-13). Alleen al het begin: 'Onze'. Belijden we in dat ene woord niet onze eenheid met Christus en de medegelovigen, waar dan ook? […]

Recurring

Gebedsgroep

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam

Elke woensdagmiddag om 15:00 uur is er een gebedsgroep. We bidden vanuit de belofte dat God ons zoekt en hoort. Gebedsintenties graag naar Anneke Veenema (annekeveenema@hotmail.com) Pieter Tjebbes

Gebedsgroep

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam

Elke woensdagmiddag om 15:00 uur is er een gebedsgroep. We bidden vanuit de belofte dat God ons zoekt en hoort. Leven voor Gods aangezicht: Onlangs liet God mij iets zien van deze schitterende werkelijkheid. Reeds van de allerkleinsten zegt Jezus, dat hun engelen in de hemel voortdurend het aangezicht van zijn Vader in de hemel […]

Gebedsgroep

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam

Elke woensdagmiddag om 15:00 uur is er een gebedsgroep. We bidden vanuit de belofte dat God ons zoekt en hoort. Bevrijd tot vergeven. Hem, die wij mogen aanschouwen, die wij navolgen, die ons sterkt. Hij- onze Vader- die ons vergeeft 'gelijk' wij onze schuldenaren vergeven, heeft ons in Christus bevrijd van de wet van zonde […]