Onze predikanten

Open, betrokken en inspirerend!

Onze predikanten staan dag en nacht klaar voor onze gemeente. Samen met hen vieren wij onze kerkdiensten en vormen een hechte gemeenschap waarin plek is voor iedereen.

Ds. Sjaak Visser stelt zichzelf voor

Mijn belangrijkste reden om dominee te worden was én is dat ik mee wil werken aan de opbouw van een gemeenschap waarin de nieuwe wijze van leven, die door en met Jezus tot stand is gekomen, in deze wereld zichtbaar wordt. Het heeft te maken met liefde tot het uiterste, hoop ondanks alles en gerechtigheid voor diegenen waar niemand naar omziet. Dat die Geest, die Spirit van Jezus, zijn concrete uitwerking heeft in onze wereld.

In de komende jaren wil ik bereiken dat er naast de  traditionele vorm van vieren, ook andere vormen van vieren en samenkomen ontstaan, die mensen inspireren om hun geloof vorm te geven.

Dat we ons voortdurend oefenen in gastvrijheid, zodat nieuwe mensen zich thuis blijven voelen binnen onze gemeenschap. Dat alle gemeenteleden zich dagelijks laten inspireren door een gedeelte uit de Bijbel. Dat we als gemeente voluit deelnemen aan activiteiten in onze stad en streek voor gerechtigheid en heelheid van de schepping.

De laatste jaren ben ik behoorlijk actief op het gebied van klimaat en milieu (Zero Waste, zwerfafval opruimen en de Groene Kerk). Dat heeft te maken met een groeiend bewustzijn van de enorme klimaatverandering die plaatsvindt, en hoe we zo Gods schepping en onze leefomgeving aan het vernietigen zijn. De expeditie naar de Zuidpool van onze gemeenteleden Liesbeth en Edwin ter Velde is voor mij een trigger geweest om me daar nog meer voor in te gaan zetten. Jongerenwerk blijf ik daarbij ook belangrijk vinden en ondersteun dit ook, maar ik denk dat jongeren het beste jongeren kunnen bereiken.

Energie krijg ik als ik samen kan werken met mensen met wie ik “één van geest” ben. Dat kunnen mensen binnen de kerk, maar ook buiten de kerk zijn. Energie krijg ik ook van mensen die zich op een radicale en inspirerende manier inzetten voor de samenleving.

Ds. Sjaak Visser schrijft dagelijks een blog over een Bijbelgedeelte.
E-mail Ds. Sjaak Visser: sjaak.visser@pgz-zaandam.nl.

Ds. Ole van Dongen stelt zichzelf voor

Ik ben Ole van Dongen, ik ben de komende drie maanden dominee voor de Protestantse gemeente Zaandam. Pastoraat wordt het hoofdbestanddeel van mijn werk, en ik zal ook zo nu en dan voorgaan in de eredienst in de Noorderkerk.

Zo’n tweeënvijftig jaar geleden ben ik geboren in Canada uit een Deense moeder en een Rotterdamse vader, als tweede van drie zoons. Na de terugkeer van het gezin naar Nederland ben ik opgegroeid in de stad Groningen. Ik heb theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In Amsterdam leerde ik ook de genoegens kennen van het muziek maken met andere mensen samen, in eerste instantie in bandjes, later vooral in koren.

Sinds tien jaar ben ik werkzaam als predikant, de laatste jaren vooral als gastpredikant, als assistent-pastor bij Heilig Vuur West, een nieuwe kerkelijke gemeenschap in Amsterdam Oud-West en vorig jaar als predikant in hulpdienst voor één van de wijkgemeenten in Hoofddorp.

De hele gemeente is geroepen tot pastoraat. Wij zijn gemeente van Christus onder meer en met name in onze betrokkenheid op elkaar, in ons omzien naar elkaar. Het pastoraat van de predikant is integraal onderdeel van het pastorale werk van de hele gemeente. Ik voel mij bevoorrecht dat ik deze taak de komende maanden in Zaandam mag verrichten.

E-mail Ds. Ole van Dongen: ole.vandongen@pgz-zaandam.nl.