Gemeente-beraad zondag 7 juli na de kerkdienst.
Na een mooie ervaring vorig jaar, willen we op herhaling: gezellige bedrijvigheid, elkaar ontmoeten, lekkere hapjes, maar ook een inhoudelijk gesprek tussen kerkenraadsleden en gemeente-leden. Je kunt het zien als een soort jaarvergadering. We hadden gehoopt dat we de gemeente eerder bij elkaar hadden moeten roepen vanwege beroepingsnieuws, maar helaas kon dat nog niet. Dus nu opnieuw in de zomer.
De gastheer en gastvrouw zullen zorgen voor koffie/thee/fris, de kerkenraad voor soep en stokbrood, maar we willen vragen of gemeente-leden, jullie allen dus, zelf ook hapjes willen meenemen, ieder voor ongeveer 6 – 10 mensen (1 portie per persoon). Het kan zoet zijn of hartig. Een zogenaamd ‘ amerikaans buffet’ : het eten is een verrassing en we delen met elkaar wat we brengen. Sommige mensen kunnen ons misschien culinair verrassen, maar als je geen keukenheld bent, dan is het ook prima om bijvoorbeeld wat fruit, een rol koekjes, blokjes kaas, of iets anders van de markt of uit de supermarket mee te nemen.

Wat staat er op het programma?

Aansluitend aan de zegen aan het einde van de kerkdienst, zal de voorzitter van de kerkenraad, Christina Danser, mededelingen doen over de beschikbaarheid van predikanten vanaf september en voortgang van het beroepingswerk. En dan kort het programma uitleggen. (De jeugd heeft een eigen uitje en programma elders) Daarna snel naar de koffie in de foyer.
We willen iedereen vragen na de koffie terug te lopen naar de kerkzaal, waar enkele kerkenraadsleden bij vier tafeltjes staan met gespreksonderwerpen waarop we de mening willen peilen van ieder aanwezige gemeentelid. Voor de mensen die niet aanwezig kunnen zijn, zie hieronder – jullie bijdragen mogen naar de scriba van de kerkenraad per email of per post gestuurd
worden. Email: scriba@pgz-zaandam.nl

Ondertusseen is het buffet in de foyer klaar gezet en dan kunnen we daar aanschuiven voor wat te eten. We rapporteren dan even terug met de meest opvallende inbreng; er kunnen eventueel vragen gesteld worden die niet aan bod zijn gekomen en dan sluiten we af tussen 13.30 en 14 uur.
Wat zijn de gespreksonderwerpen bij elk van de tafels? In grote lijnen:
1. Vacante gemeente: wat mist men het meest? Wat moeten we zeker doen in het nieuwe seizoen?
2. Een tijdelijke, deeltijd predikant: wat zou deze kunnen doen voor de middengroepen?
3. Het liturgisch centrum voor in de kerk: wat moeten we met de kaarsen, het spreekgestoelte, de tafel, de bloemen, een avondmaalsstel, andere symboliek ?
4. Communicatie: wat gaat er goed wat gaat niet goed? Geef je advies aan de kerkenraad, de diaconie, de kerkrentmeesters, de redacties van Zaans Kompas en Klein Kompas.

We kijken er naar uit om samen er een fijne en heel eigen gemeente-bijeenkomst van te maken.
Eveline Masetti, Edith Renkema, Christina Danser, Gerrit en Jolande de Ridder.