Kerkdienst Pennemes

Pennemes ingang Bloemgracht, Zaandam, Nederland

Voorganger: Drs. mevr. H. de Haan Collecten: 1e Diaconie, stille hulp, 2e kerk en eredienst Wekelijkse kerkdienst. Voor meer informatie 075 – 617 12 13

Kerkdienst Noorderkerk

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam, Nederland

Voorganger: Dick van Arkel Liturgie: Aansteken van de kaarsen. Verstilling. Lied 287 : 1 en 2 Bemoediging We zingen Lied 274. Korte inleiding op de lezingen. Gebed bij de opening van de Bijbel, We zingen aansluitend: lied 331 (2x) Lezing uit de Tora: Exodus 17:1 t/m 7 (lector) We zingen: Lied 655 : 1 Lezing […]

Kerkdienst Pennemes

Pennemes ingang Bloemgracht, Zaandam, Nederland

Voorganger: Ds. J.A.H. Jongkind, Langerak Collecten: 1e Diaconie, eigen diaconaal werk, 2e Kerk en Eredienst Voor meer informatie 075 – 617 12 13

Kerkdienst Noorderkerk

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam, Nederland

Voorganger: Burret Olde Kleiner wordende kerk, hoe blijven we toekomstgericht? ´Van God is de toekomst´ Veel kerken hebben te maken met krimp. Geen fijn onderwerp, maar we hoeven er ook niet omheen te draaien. Het is een andere tijd dan 30 a 40 jaar geleden. De Nederlandse samenleving is sterk veranderd. De kerken staan meer […]

Kerkdienst Pennemes

Pennemes ingang Bloemgracht, Zaandam, Nederland

Voorganger: Ds. mevr. M.W. Gehrels Collectes : 1e ZWO, Kerk in Actie werelddiaconaat; 2e Eredienst (zie www.kerkinactie.nl/jongerenisrael) Wekelijkse kerkdienst. Voor meer informatie 075 – 617 12 13

Kerkdienst Noorderkerk

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam, Nederland

Voorganger: Rinse Reeling Brouwer Heilig Avondmaal Liturgie Woord van welkom door de ouderling van dienst, Openingslied: Liedboek 207 ‘De trouw en goedheid van de Heer’, Votum en groet, Gebed van toenadering, de eerste psalm: Liedboek 105 verzen 1, 2 en 3 ‘Looft God den Heer en laat ons blijde’, Gebed bij de opening van de […]

Kerkdienst Pennemes

Pennemes ingang Bloemgracht, Zaandam, Nederland

Voorganger: Ds. M. van der Zwan Wekelijkse kerkdienst. Voor meer informatie 075 – 617 12 13

Kerkdienst Noorderkerk

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam, Nederland

Voorganger: Sieb Lanser Liturgie: Orgelspel: Echo Fantasie, J.P. Sweelinck (1562-1621); Binnenkomst, ouderling steekt de kaarsen op de liturgietafel aan, stil moment; Lied 119: 13 en 14; Groet / bemoediging; Drempelgebed (zie beamer); Lied ‘Kyrieleis, heb medelijden’ (tekst: André Troost, melodie lied 310, zie beamer en pagina 4); Evt: Kindermoment; Gebed bij de opening van de […]

Kerkdienst Pennemes

Pennemes ingang Bloemgracht, Zaandam, Nederland

Voorganger: Pastor P. Meijer, Zaandam Wekelijkse kerkdienst. Voor meer informatie 075 – 617 12 13

Kerkdienst Noorderkerk

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam, Nederland

Voorganger: Gerdien Neels Startzondag Aansluitend op de kerkdienst van 17 september ter gelegenheid van de Startzondag worden enkele activiteiten georganiseerd voor kinderen, jongeren en ouderen met aansluitend een lunch. Kindernevendienst Tienerkerk Ga mee! Komende zondag starten we weer het nieuwe seizoen met elkaar. Thema van de dienst zal zijn: Ga mee, samen getuigen van geloof, hoop en […]

Recurring

Tienerkerk

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam, Nederland

We houden onze vieringen parallel aan de kerkdienst in onze eigen ruimte in de Noorderkerk. Alle tieners vanaf 12 jaar zijn welkom! Wil je wat meer weten? Mail dan even naar Jan Kes – jan_kes@hotmail.com We zien uit naar weer een leuke, inspirerende en dynamische reeks nieuwe vieringen samen. Jan, Martijn en Lucas.

Recurring

Dienst Pennemes

Pennemes ingang Bloemgracht, Zaandam, Nederland

Voorganger Ds. Hans Tersmette Viering Heilig Avondmaal