Gebedsgroep

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam

Elke woensdagmiddag om 15:00 uur is er een gebedsgroep. We bidden vanuit de belofte dat God ons zoekt en hoort. Onlangs las ik in Lucas: "Wie zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die het verliezen zal, (om mijn naam ), die zal het vernieuwen" (17:33.NBG). Door het nieuwe verbond […]

Recurring

Openkerkcafé

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam

Er is een initiatief door een groep vriendinnen uit onze kerk ontstaan om naast het elkaar ontmoeten na afloop van de kerkdienst ook een wat langere tijd dit te doen. En dan een soort kerkcafé op zondagmiddag te organiseren. Eigenlijk net als de Bijzaak op de vrijdagavond. Dus, ben je op weg voor een fietstocht of voor een […]

Recurring

Creatieve inloop “Voor elk wat wils”

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam

Creatieve inloop woensdagmiddag 14.00-16.00 uur, Noorderkerk Woensdag 26 januari is de creatieve inloop Voor elk wat wils weer begonnen. De meeste deelnemers hadden zelf werk bij zich. Er werd gehaakt, getekend, en natuurlijk werden er weer mooie kaarten gemaakt. Het materiaal daarvoor is wel aanwezig. Wil je ook eens langskomen? Hou er rekening mee dat […]

Gebedsgroep

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam

Elke woensdagmiddag om 15:00 uur is er een gebedsgroep. We bidden vanuit de belofte dat God ons zoekt en hoort. Hoe goed is het om onze Heer te loven. En Hem vertrouwen, die ons -vaak onverwacht- en op vele manieren verrast. Hij, die overziet, zegent en ons leidt en opheft, en er naar zoekt ons […]

Recurring

Creatieve inloop “Voor elk wat wils”

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam

Creatieve inloop woensdagmiddag 14.00-16.00 uur, Noorderkerk Woensdag 26 januari is de creatieve inloop Voor elk wat wils weer begonnen. De meeste deelnemers hadden zelf werk bij zich. Er werd gehaakt, getekend, en natuurlijk werden er weer mooie kaarten gemaakt. Het materiaal daarvoor is wel aanwezig. Wil je ook eens langskomen? Hou er rekening mee dat […]

Gebedsgroep

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam

Elke woensdagmiddag om 15:00 uur is er een gebedsgroep. We bidden vanuit de belofte dat God ons zoekt en hoort. Uitzien naar Hem. "Maar ik zal uitzien naar de Heer, en wachten op de God van mijn heil".(Micha 7:7-9).  Een heerlijke geloofsuitspraak! Ook als je zelf aanleiding was van veel moeiten is daar die geloofsuitspraak: […]

OOG Lunch

Zie tekst

Elke eerste vrijdag van de maand gaan we ergens lunchen Iedereen is welkom, mits je je in die week opgeeft. We reserveren dan een tafel. Vrijdag 5 augustus gaan we om half 1 lunchen bij eetcafé Roezemoes, Gedempte Gracht, naast AH. Als je meegaat, geef je dan uiterlijk 3 augustus op bij Baukje Vlam (63590892) […]

Recurring

Lectio Divina: wat God de lezer vandaag wil zeggen

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam

Lectio Divina is een manier van lezen die in veel opzichten haaks staat op hoe wij geleerd hebben te lezen. Onze manier van lezen is er vaak op gericht informatie en kennis te vergaren, het liefst in zo kort mogelijke tijd. Voor ons staat het ‘begrijpen’ van de tekst voorop. ‘Lectio Divina’ is daarentegen een […]

Recurring

Creatieve inloop “Voor elk wat wils”

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam

Creatieve inloop woensdagmiddag 14.00-16.00 uur, Noorderkerk Woensdag 26 januari is de creatieve inloop Voor elk wat wils weer begonnen. De meeste deelnemers hadden zelf werk bij zich. Er werd gehaakt, getekend, en natuurlijk werden er weer mooie kaarten gemaakt. Het materiaal daarvoor is wel aanwezig. Wil je ook eens langskomen? Hou er rekening mee dat […]

Gebedsgroep

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam

Elke woensdagmiddag om 15:00 uur is er een gebedsgroep. We bidden vanuit de belofte dat God ons zoekt en hoort. Wie zichzelf vernedert... God vraagt aan de zijnen, ons oog in geloofsgehoorzaamheid voortdurend te vestigen op Christus, die wij erkennen als onze meerdere. En wat doet God? Hij zal ons verhogen! Wij volgen Jezus na, de […]

Recurring

Creatieve inloop “Voor elk wat wils”

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam

Creatieve inloop woensdagmiddag 14.00-16.00 uur, Noorderkerk Woensdag 26 januari is de creatieve inloop Voor elk wat wils weer begonnen. De meeste deelnemers hadden zelf werk bij zich. Er werd gehaakt, getekend, en natuurlijk werden er weer mooie kaarten gemaakt. Het materiaal daarvoor is wel aanwezig. Wil je ook eens langskomen? Hou er rekening mee dat […]

Gebedsgroep

Noorderkerk Heijermansstraat 127, Zaandam

Elke woensdagmiddag om 15:00 uur is er een gebedsgroep. We bidden vanuit de belofte dat God ons zoekt en hoort. Bidden zonder ophouden. Ja, het staat er echt: "Verblijdt U te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat wil God van u." (1 Thess.5:16-18). Paulus die dag én nacht vurig voor de […]