Veilige kerk

Na #MeToo, na de vele beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik van publieke personen of binnen kringen van kunst en TV, sporten kerk, enzovoort, is overal in de maatschappij en dus ook binnen de PGZ meer aandacht nodig voor het werken aan een klimaat van veiligheid voor een ieder, met een speciaal oog voor jongeren en hulpvragenden.

Vaak gaan we binnen de kerk open en in goed vertrouwen met elkaar om. We willen steeds leren herkennen en voorkomen dat ongemakkelijke of schadelijke situaties kunnen ontstaan door het bewust of onbewust overschrijden van iemands grenzen. We willen ook dat veilig melden en klachtenbehandeling mogelijk zal zijn. De PGZ heeft in het verleden acties genomen op dit termijn maar er moet nog meer werk verzet worden om dit structureel goed te regelen. De landelijke PKN geeft elke kerkenraad de opdracht daartoe en ze reikt ook handvaten aan.

De kerkenraad gaat met enkele vrijwilligers aan de slag met een stappenplan, waar mogelijk in samenwerking met andere protestantse kerken in de Ring Zaanstreek. Ons doel is om nog dit jaar een plaatselijke vertrouwenspersoon, een Klachtencommissie en klachtenprocedure in te stellen. Wij komen daar later dit jaar op terug en informatie hierover komt op deze website.

Tot het zo ver is, kan een ieder terecht bij het landelijk Meldpunt Misbruik in kerkelijke relaties. Daar is ook een gesprek met een vertrouwenspersoon mogelijk. De gegevens zijn hier vermeld, maar ook vanaf nu op de website (onder ‘contact’) terug te vinden.

www.meldpuntmisbruik.nl,

email: info@meldpuntmisbruik.nl

Het is ook mogelijk telefonisch een gesprek aan te vragen met een vertrouwenspersoon op dat bureau: 06 – 810 801 17

Mocht je suggesties hebben of mee willen praten hierover, dan ben je welkom om contact hierover met mij op te nemen.

Christina Danser. Email: voorzitter@pgz-zaandam.nl