Tekst voor vandaag Genesis 6:1-4

We lezen Genesis op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Genesis 6:1-4 in verschillende vertalingen hardop.

Genesis 6:1-4
NBV21: Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde, en zij kregen dochters. 2 De godenzonen zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren, en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. 3 Toen zei de HEER: ‘Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan vlees; hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven.’ In die tijd en ook daarna nog, zolang de godenzonen gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden.

BGT: Er kwamen steeds meer mensen op aarde, en die mensen kregen zonen en dochters. De dochters waren mooi, en dat zagen de goden. Ze kozen meisjes uit die hun vrouw werden.
De goden en de dochters van de mensen kregen samen kinderen. Zo kwamen er halfgoden op aarde. Dat zijn de beroemde helden uit het verre verleden.
Toen zei de Heer: ‘Ik heb de mensen mijn adem ingeblazen. Maar ik zal ze niet voor altijd laten leven, want mensen zijn geen goden. Ze zullen niet ouder worden dan 120 jaar.

HSV: ‘En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn. In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam.’
‭‭
The Message: ‘When the human race began to increase, with more and more daughters being born, the sons of God noticed that the daughters of men were beautiful. They looked them over and picked out wives for themselves. Then God said, “I’m not going to breathe life into men and women endlessly. Eventually they’re going to die; from now on they can expect a life span of 120 years.” This was back in the days (and also later) when there were giants in the land. The giants came from the union of the sons of God and the daughters of men. These were the mighty men of ancient lore, the famous ones.’
‭‭
Lectio (wat valt op)
Dit is een van de meest vreemde verhalen in de bijbel. Het lijkt op verhalen uit de Griekse mythologie en uit andere culturen in de omgeving van Israël. Ik denk zelf dat het ook daarom hier is opgenomen. Als verwijzing naar die verhalen en als kritische reflectie daarop. Het wil dus niet weergeven wat er historisch precies gebeurd is, maar het wil kritisch zijn op verhalen die in die tijd rondgingen.
Van de godenzonen wordt gezegd dat zij: eerst zien, dan dat het mooi/goed was, en ze namen.  Het is dezelfde volgorde die gezegd wordt wanneer Eva van de boom van de kennis van goed en kwaad een vrucht plukt. In de bijbel wordt ook de vermenging van verschillende soorten sterk afgewezen. En dan krijgen we ook nog een inkijkje in de gedachtenwereld van de Aanwezige. Hij laat zien dat dit een nieuwe poging is om eeuwig leven te krijgen, en Hij voorkomt dat dat op deze wijze gebeurt. De lengte van het leven wordt beperkt tot 120 jaar.
Het woord giganten uit vers vier komt nog  één keer voor in de bijbel, in Numeri 13 vers 33. Daar zijn het reuzen. In de Griekse mythologie zijn giganten het product van de vereniging van aarde en hemel. Uit zo’n vereniging kan op deze wijze niet veel goeds voortkomen. Het is op hebben, pakken en macht gericht. Dat gaat mis en dat zal blijken uit het vervolg.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Wanneer je zo’n vreemd verhaal in de bijbel niet letterlijk neemt, maar in zijn eigen context zet, dan krijgt het een betekenis die ook nog voor ons van waarde kan zijn. Op deze aarde lopen geen wezens rond met goddelijke autoriteit die eeuwig geldig is. Dit verhaal leert die wezens te relativeren. Iemand kan nog zo’n grote macht hebben, nog zich zo groot maken, nog het laten lijken alsof hij altijd aan de macht blijft, maar God heeft dat beperkt.

Oratio (Gebeden)
Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte aan God willen zeggen?
        ⁃       Aanwezige, laat ons nooit onder de indruk gekomen van mensen met absolute macht. Laat ons steeds beseffen dat U degene bent die de Allerhoogste is.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
        ⁃       Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

        ⁃       Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser