Stichting Present slaat een brug tussen kerken, scholen, individuele mensen en maatschappelijke organisaties met als doel de kwetsbare groep mensen in onze samenleving waar nodig te ondersteunen. Zo organiseren wij als Present Zaanstreek al 12 jaar de inmiddels bekende kerstpakkettenactie.

Aanmelden

Vanaf 5 december kunnen mensen die een pakket willen maken en bezorgen zich melden via e-mail diaconie@pgz-zaandam.nl of telefoon 06-13963741. Ze ontvangen dan een instructiebrief over de samenstelling van het pakket. Men kan ook aangeven of bij de samenstelling van pakket aan een bepaalde ontvanger wordt gedacht: alleenstaande vrouw of man, gezin met (jonge) kinderen. Dan proberen we daar passende bezorgadressen bij te vinden. Bezorging vindt plaats in de week van 19 december. Wil iemand alleen helpen met bezorgen? Van harte welkom!

Evenals vorig jaar kan ook weer een financiële bijdrage worden overgemaakt: NL69INGB0690213530 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zaandam, onder vermelding van ‘Kerstpakkettenactie 2021’.