Tekst voor vandaag Johannes 4:39-42

We lezen het Evangelie volgens Johannes op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Johannes 4:39-42 in verschillende vertalingen hardop

Johannes 4:39-42
NBV: 39 In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet alles van me.’ Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei; ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.’

BGT: 39 Veel Samaritanen uit Sichar gingen in Jezus geloven. Dat was omdat de vrouw over Jezus gezegd had: ‘Hij weet alles van mij!’ 40 Ze gingen naar Jezus toe, en ze vroegen hem om bij hen te blijven. Toen bleef Jezus nog twee dagen bij hen. 41 En door alles wat hij vertelde, gingen nog veel meer mensen uit de stad geloven. 42 Ze zeiden tegen de vrouw: ‘Eerst geloofden we in Jezus door wat jij ons vertelde. Maar nu hebben we hem zelf gehoord. En nu weten we zeker dat Jezus de redder van de wereld is.’

HSV: ‘En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in Hem om het woord van de vrouw, die getuigde: Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij Hem gekomen waren, vroegen zij Hem bij hen te blijven, en Hij bleef daar twee dagen. En er kwamen er nog veel meer tot geloof, vanwege Zijn woord, en zij zeiden tegen de vrouw: Wij geloven niet meer om wat u zegt, want wijzelf hebben Hem gehoord en weten dat Híj werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, de Christus.’
‭‭
The Message: ‘Many of the Samaritans from that village committed themselves to him because of the woman’s witness: “He knew all about the things I did. He knows me inside and out!” They asked him to stay on, so Jesus stayed two days. A lot more people entrusted their lives to him when they heard what he had to say. They said to the woman, “We’re no longer taking this on your say-so. We’ve heard it for ourselves and know it for sure. He’s the Savior of the world!”’
‭‭
Lectio (wat valt op)
Hier staat dat veel Samaritanen in Jezus gaan geloven omdat de vrouw zegt “hij weet alles van mij “. Dat Jezus alles van haar weet is zo bijzonder omdat hij haar niet veroordeeld. Dat is wat de aantrekkingskracht heeft. Zo iemand wil je graag in je midden hebben, dat je je verhaal kwijt kunt zonder dat er over geoordeeld wordt. Dat er naar je geluisterd wordt. En dat je een weg gewezen wordt uit de situatie waarin je zit. Dat is wat de mensen hier persoonlijk bij Jezus gaan ervaren. Daarom moet hij bij hem verblijven. En zo komen ze ook tot een persoonlijke geloof. Deze Jezus is de redder voor de hele wereld.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
In dit gedeelte wil de evangelist Johannes ons meenemen in hoe het evangelie van Jezus kan doorwerken in het leven van mensen. Vertel datgene wat je zelf ervaren hebt aan de andere, wat jou geraakt heeft, hoe het evangelie jouw leven is binnengekomen. Wanneer je dat doet raken ook andere mensen geïnteresseerd in de persoon van Jezus. Waar het om gaat is dat ook zij een persoonlijke ontmoeting met Jezus krijgen. Dat ze daarvoor de tijd nemen. En dat ze zo zelf ontdekken wie Jezus voor hen is. Op deze manier wordt zichtbaar dat Hij de redder voor de hele wereld is. Waar het in dit eerste verhaal van Johannes over gaat is dat je volstrekt jezelf mag zijn, volstrekt eerlijk over wie je bent, dat je bij Jezus je verhaal kwijt kunt en dat hij naar je luistert zonder te oordelen.

Oratio (Gebeden)
Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte aan God willen zeggen?
– Aanwezige, het is zo bijzonder om hier te lezen dat het feit dat U alles over ons weet zo’n enorme aantrekkingskracht heeft om met U verbonden te raken.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser