Aanpassingen

Op basis van de binnengekomen reacties is besloten het kleurenpallet voor de foyer en gang iets lichter te maken.
De meeste reacties zijn binnengekomen op fase 2, zowel met betrekking tot de kleuren voor de kerkzaal als de ventilatie. Deze reacties worden meegenomen in het definitieve besluit ten aanzien van fase 2. Dit zal door de Kerkenraad in het najaar genomen worden. De mensen die via de mail hebben gereageerd op de plannen krijgen na de zomervakantie reactie. Mocht je nog niet gereageerd hebben, maar dat alsnog willen doen, dan kan dat tot uiterlijk zaterdag 24 augustus door een mail te sturen naar fonteinprada@hotmail.com

Plannen en planning

Fase 1: 2021 (augustus en september)

Schilderen foyer en gang, en plaatsen bloembakken; en installeren nieuwe beeld- en geluidsinstallatie in de kerkzaal.

Fase 2: 2022 (eerste helft)

Schilderen kerkzaal, aanpassen achterwand onder balkon en installeren ventilatie in de kerkzaal.

Thuisgevoel en kwaliteit voor gebruikers en huurders

De opgave voor de herinrichting was vooral om te zorgen dat iedereen zich thuis voelt in de Noorderkerk. Nieuwe frisse kleuren helpen hierbij. Mede om budgettaire reden is er voor gekozen geen grote en kostbare verbouwingen aan de keuken en de entree door te voeren. Deze zijn wel de revue gepasseerd.
Bij de verandering van de kerk hoort ook, dat het geluid verbeterd wordt en omdat we blijven uitzenden is er ook voor nieuwe en meer camera’s gekozen.
Daarnaast buigen de Kerkrentmeesters zich ook over de ventilatie. Een installatie die aan de normen voldoet vraagt in een kerkgebouw uit 1952 bijzondere aandacht. Tot slot is of worden de beamers vernieuwd. Ook dit is op zondag 4 juli gedeeld met de gemeente.
In augustus en september wordt fase 1 uitgevoerd. Het streven is dat nog voor de startdienst op 5 september alles gereed is. Als je wilt helpen bij het schilderen kun je je opgeven bij Willem Fontein of Dirk Pos.