We gaan weer zingen!

Afgelopen week heeft het CIO en de PKN een nieuw advies uitgebracht n.a.v. de corona-versoepelingen. Op grond daarvan heeft het moderamen besloten om de samenzang weer op te pakken. Met ingang van komende zondag gaan we weer samen zingen! Verder mogen er, met in achtneming van 1,5 meter, weer meer mensen aanwezig zijn. In het verleden is al eens berekend dat wij dan 85 bezoekers kunnen verwelkomen. Omdat we nog niet aan dit aantal komen, hebben we het reserveren even losgelaten. Op het moment dat we weer aan het maximale aantal gaan komen, zullen we ons opnieuw beraden over de noodzaak van het reserveren.
Cornelis Kaai en Herman Boutsma