Gebruik zalen Noorderkerk Nu de coronapandemie in een wat rustiger vaarwater lijkt te zijn gekomen, wordt er ook weer voorzichtig opgestart met vergaderingen van commissies en verhuur van de zalen. Om te voorkomen dat je voor een dichte deur of een al in gebruik zijnde ruimte komt te staan, vragen we
daarom met nadruk of je het beoogde gebruik van zalen wilt afspreken met koster Rob. Hij beheert de agenda en kan zien of de ruimte vrij is en hem zo nodig voor je reserveren.
Dit reserveren kan via kerkelijkbureau@pgz-zaandam.nl