Het evangelie volgens Johannes

Tekst voor vandaag Johannes 1 vs. 1-2

We lezen het Evangelie volgens Johannes op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Johannes 1 vs. 1-2 in verschillende vertalingen hardop

Johannes 1 vs. 1-2
NBV: in het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God.

BGT: in het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God, en hij was zelf God. In het begin was hij al bij God.
‭‭
HSV: ‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God.’
‭‭
The Message: ‘The Word was first, the Word present to God, God present to the Word. The Word was God, in readiness for God from day one.’
‭‭
Lectio (wat valt op)
Het eerste vers van Johannes gaat niet over geschiedenis, maar gaat over betekenis. Voorafgaand aan alles, de hoofdzaak van alles, is het Woord. Het verwijst naar het eerste vers van Genesis. Ook daar gaat het niet over geschiedenis, maar over God die Schepper is, nog steeds. Johannes begint met te zeggen dat God niet te kennen is uit de natuur, maar uit zijn spreken, uit het woord. Tot het wezen van God hoort dat Hij spreekt, dat Hij contact zoekt, dat Hij een relatie aan wil gaan. Daar zal heel dit Evangelie over gaan. Hoe God contact zoekt met ons, hoe Hij aanwezig is bij ons. Niet voor niets staan er zeven ‘Ik ben’ woorden van Jezus in dit Evangelie opgetekend. Het Woord is vlees, is mens geworden. Zo is het Woord ons menselijk nabij gekomen. Maar wij kunnen er alleen mee in verbinding komen via het Woord van dit Evangelie.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
God zoekt contact met ons door het Woord. Zo is Hij Aanwezig, zo maakt Hij zich aan ons bekend. Hij is er in het Woord. Dat is de diepte waar in het aanwezig-zijn contact mee gemaakt kan worden. Waar woorden voor gezocht worden om zich met dat Woord te verbinden. Ik vind het een diepe gedachte dat God het Woord is.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? ….
Aanwezige spreek tot mijn hart, zodat ik U leer kennen.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.