De bergrede: leven in het rijk van de hemel

Tekst voor vandaag Matteus 6:24

We lezen de Bergrede op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Matteus 6:24 in verschillende vertalingen hardop

Matteus 6:24
NBV: 24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen go niet God dienen én de mammon.

BGT: 24 Je kunt niet trouw zijn aan twee bazen tegelijk. Want je zult altijd meer liefde hebben voor de één dan voor de ander. En je zult altijd meer respect hebben voor de één dan voor de ander. Je kunt dus niet tegelijk voor God en voor het geld leven.

HSV: ‘Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.’
‭‭
The Message: ‘“You can’t worship two gods at once. Loving one god, you’ll end up hating the other. Adoration of one feeds contempt for the other. You can’t worship God and Money both.’
‭‭
Lectio (wat valt op)
De Mammon staat voor geld. Je verliest bij de Mammon de menselijke maat uit het oog. Jezus maakt een heel scherp onderscheid. Het is niet een beetje van het één en een beetje van het ander. Het is of-of. Dat betekent dus dat wanneer het geld niet in dienst van God staat het een afgod is. En wanneer het goddelijke verdwijnt, dan verdwijnt ook het menselijke. Het gaat erom aan wie of wat je je toevertrouwt, op wie je je vertrouwen stelt. Waar zoek je je veiligheid?Het gaat erom dat je weet waarvoor je leeft. En geld of bezit heeft een eigen macht en aantrekkingskracht in zich. We leven nu in een wereld waarin alles in geld omgezet en berekend wordt. Maar dat verblindt voor wat en wie echt van waarde zijn. Hoe we met ons geld omgaan bepaalt wat voor mens we worden.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Hoe je omgaat met je geld en met je bezit zet een stempel op je leven. Bezit het jou of bezit jij het? Wie is de baas, wat is je hoogste doel? Het is goed om het scherp uit elkaar te houden. Er kan hier niet gesjoemeld worden. Het echte leven is alleen bij en met God te vinden.


Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Aanwezige laat mijn leven steeds blijven draaien om U en om mensen, en niet om wat ik zou kunnen bezitten. U en mensen zijn leven, bezit is dood.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser