Ommetje van 9 km vanuit Noorderkerk, in te korten tot 7 km.

Hieronder de routebeschrijving die dhr. Martin Punt voor het Zaans Kompas en de PGZ maakte. Eerst de beschrijving en de bijbehorende kaartjes als download!

Ommetjes van 9 km en 7 km vanuit Noorderkerk

Kaarten bij wandeling Martin Punt

– Koffie? Neem zelf iets te drinken en eten mee, helaas is het natuurcentrum nog gesloten. Wel proberen we nog iets te regelen in de Noorderkerk.

– Let op: er zijn per ongeluk twee nummers 10 en 11!
– Aan voet – en fietspaden staan zelden straatnaambordjes. Van genoemde straatnamen tussen haakjes zijn de bordjes ter plekke niet zichtbaar. Er is veel te beleven en ik wens u veel plezier! martinpunt@live.nl.

1 Oversteken bij de stoplichten de Heijermansstraat over en de Burg. In ‘t Veldpark inlopen, 20 meter het rode fietspad volgen (Let op DRUK).
2 Rechtsaf en zijpad negeren tot het ronde evenemententerrein. Linksaf: U loopt langs de populaire plek waar de zon vastloopt en menigeen hun uurtjes stuk slaat.
3 Links aan houden bij basketbalterreintje en steek fietspad over (Let op DRUK). Langs het speeltuintje. Het water van de Gouw heeft u aan rechterkant en de 65 jaar oude Heemtuin verschijnt aan linkerkant. Voorlopig heeft u vanaf het fiets/wandelpad langs de Gouw en goedoverzicht over de Heemtuin, maar vergeet niet om later in het seizoen een kijkje te nemen.
4. Rechtsaf de brug over (Links ziet u de zo genaamde Biomassacentrale) en sla direct opnieuw rechts af. De Gouw heeft u dan rechts en links de 50 jaar oude flat De IJdoorn.
5 Negeren zijpaden, na de IJdoornflat is van voetpaden ’n rotonde met daar achter een grindpaadje richting vlonder het haventje in, u zigzagt op de houten vlonder naar de overkant.
6 rechtsaf aan het eind = Schepenlaan en opnieuw rechts waar dat kan
7 linksaf aanhouden op slingerpad, hou speelheuvel aan rechter hand.
8 Rechtdoor op voetpad tussen Gouw en ML Kingweg
9 Linksaf na de Nieuw Apostolische kerk, de Tjotterlaan tot eind
10 Linksaf 100 meter de Weer 100 volgen tot zebrapad.
11 Rechtsaf oversteken van de Weer (Let op DRUK fietspad) voordat u de brug (richting Pinasstraat) betreedt.
10 direct rechtsaf. U heeft nu het water met daarachter de Weer aan de rechterhand en links de bebouwing (van Hoornseveld/Peldersveld).
11 kruis 2x een fietspad (van de Koopvaardijstraat en Brigantijnstraat): “Wat hebben de planologen in de jaren 50 gedacht? Kijk gerust wat rond! “De groene long van Zaandam” is het in ieder geval wel. Onlangs is men gestart met ontsluiting van dit gedeelte door bruggen te bouwen richting Erasmushuis, maar die negeert u vandaag.
12 links aanhouden richting schoolgebouw met oranje kozijnen om daar via het metalen straatmeubilair de drukke Twiskeweg te kruizen.
13 Linksom het Natuurmuseum en looprichting vervolgen. Rechts van u ziet u de Stadsboerderij Zaans Natuur en Milieucentrum met verder daarachter een natuurspeeltuin in wording. De hoofdentree van dit gebeuren en van de Schooltuinen liggen aan het fietspad (van de Dodonaeuslaan).
De 5 km wandelaars kunnen De Weer oversteken en de Smitsven nemen tot aan de Gouw. Bij de Gouw rechtsaf. Doorlopen tot aan Twiskeweg (voorbij Noorderven en Erasmushuis). Linksaf brug over (W. van Hallstraat) en direct rechtsaf de Laan der Vrijheid in. Verder lezen bij 24
De 10 km wandelaars lopen nog even door, met de Schooltuinen aan rechterhand.
14 rechtsaf bij splitsing.
15 negeren 2 kruisende fietspaden (1 van de Clusiusstraat en 2 de Lobeliusstraat)
16 volg wandelpad parallel aan de bebouwing tot aan rode afvalbak.
Rechts ziet u een steiger, waarop u het pad vervolgt.
17 Rechtdoor als steiger ophoudt en daarna rechtsaf de Zuidervaart volgen, wordt M.L Kingweg.
18 Linksaf brug over na de bocht.
19 direct rechts na brug nog voor garage Langendijk: uitlaatzone, blijf de Gouw volgen
20 rechtdoor bij Jan Eijdenbergstraat dat is de Jacob Rekstraat. .
21 rechtsaf wandelpaadje op bij bord “Ëcologische Oevers Langs de Gouw”
22 Brug over aan eind van Boendermaker en het pad langs de Gouw vervolgen.
23 Vanaf de volgende burg (Walraven van Hallstraat/Twiskeweg) komt de 5 km erbij.
24 Rechtdoor de Laan der Vrijheid in, maar wel gelijk rechtsaf slingerpaadje volgen: de Gouw aan rechterkant en de Laan der Vrijheid links.
25 Oversteken van de laan der Vrijheid aan het eind van het voetpaadje, de George Louis Jambroesstraat uitlopen tot de H. Gerhardstraat.
26 rechtsaf tot rotonde.
27 Oversteken van de H. Gerhardstraat voor het Mennistenerf .
28 vervolgen van de H. Gerhardstraat aan de overkant
29 linksaf de 2e straat in, de Klaas Katerstraat: let op! Architectuur A.S.Talmaplein.
30 rechtdoor (linksig aanhouden) op De Savorin Lohmanstraat
31 rechtsaf voor de Sluis. Langs de Sluis.
32 Oversteken Peperstraat. Rechtdoor, trap af, u volgt de steiger met “het Zaanoever project” aan rechter hand.
33 looprichting vervolgen aan eind van steiger (flat De Steven) de Oostzijde.
34 rechtsaf de Dr Schaepmanstraat in tot eind. leegstaande winkel = onderdeel renovatie Rosmolenbuurt. Architectuur (Adama van Scheltema – en Albert Hahnplantsoen).
35 linksaf aan de linkerkant de Heijermansstraat vervolgen tot finish.