Werk maken van je inspiratie

“Het was even zoeken, hoe kunnen we er in tijden van onzekerheid en onrust zijn voor de gemeenteleden? Dat is tenslotte het hart van ons werk, er zijn voor de ander. Door ervaringen te delen en te sparren tijdens de colleges zijn we op creatieve mogelijkheden gekomen om de ander te zien, te horen, om samen te gedenken en te vieren.”

Een uitspraak van één van onze studenten die werk met studeren combineert en een nieuwe stap neemt door een opleiding te volgen bij Theologie & Levensbeschouwing.
Werk maken van je inspiratie; dat is wat je doet aan onze opleidingen aan Hogeschool Windesheim te Zwolle.  Wij leiden -in deeltijd en voltijd- mensen op bachelor en masterniveau op voor verschillende beroepen: Godsdienst Pastoraal werker, leraar godsdienst en levensbeschouwing eerste- en tweedegraads, reli-ondernemer en geestelijke verzorger.

 

Onze opleidingen bieden, naast een gedegen beroepsopleiding, vooral ruimte aan de ontwikkeling  van de persoonlijke gelovige/levensbeschouwelijke identiteit met het oog op de beroepsuitoefening.

 

Verschillende kerkgenootschappen erkennen de afgestudeerden van Windesheim als volwaardige professionals die kunnen werken als pastoraal kerkelijk werker, of als evangelisch of baptistenvoorganger.

 

Als je geïnteresseerd bent, kun je onze website of een online open avond bezoeken of je aanmelden voor een proefles. Dat kan via de site: Online proefles volgen | Windesheim

 

Wees welkom, we zien je graag tegemoet!