De bergrede: leven in het rijk van de hemel.

Tekst voor vandaag Matteus 5:13
We lezen de Bergrede op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Matteus 5:13 in verschillende vertalingen hardop.

Matteus 5:13
NBV: Jullie zijn het zout van de aarde Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.

BGT: Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Jullie zijn het zout in deze wereld. Zout heeft een sterke smaak. Maar als het zijn smaak verliest, kun je het niet opnieuw zout maken. Dan is het waardeloos en wordt het weggegooid.

HSV: ‘U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.’

The Message: ‘“Let me tell you why you are here. You’re here to be salt-seasoning that brings out the God-flavors of this earth. If you lose your saltiness, how will people taste godliness? You’ve lost your usefulness and will end up in the garbage.’

Lectio (wat valt op)
Zout is een krachtig beeld. Wanneer Jezus zijn discipelen met de zaligsprekingen zout in hun body heeft gegeven, zegt Hij tegen hen: jullie zijn het zout voor, van, in deze wereld. Zout geeft smaak aan het eten. Een klein beetje zout is al genoeg om smaak te geven. Zout is ook bederf werend. Het zorgt ervoor dat eten eetbaar blijft. In de rabbijnse traditie wordt het vergeleken met de geest, met de levenskracht die je van God ontvangt. De geest zorgt net zoals zout ervoor dat het vlees niet vergaat. En zo vergelijken ze zout dan ook met Torahstudie die de geest levend maakt en houdt. Hier is dat dan de geest die Jezus gebracht heeft met de zaligsprekingen, maar dat staat, blijkens het vervolg van de Bergrede, zeker ook niet los van de Torahstudie.
Nu is de grote vraag voor ons hoe zout nu zouteloos kan worden. Daarom is het nodig te weten dat zout in die tijd niet zo makkelijk puur te krijgen was. Het was opgenomen in iets anders. Wanneer het zout eruit was, dan leek het nog wel ‘zout’, het had alle uiterlijke kenmerken, maar de kracht was eruit verdwenen. Wanneer er alleen nog uiterlijkheid is en alle innerlijke kracht verdwenen, dan ben je geen smaakmaker meer, maar wordt je een voetveeg waar overheen gelopen wordt.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Het is belangrijk dat zout niet klontert. Zout krijgt juist zijn zoutende werking door op te gaan in de omliggende cultuur. Wie leeft vanuit de spirit van de zaligsprekingen hoeft ook geen zout te worden. Je bent het al. Wees je bewust waar je echt gelukkig van wordt en leef daaruit en daarin. Dan ben je een smaakmaker.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Vader in de hemel, zout is er niet voor zichzelf, maar voor de ander. Strooi ons zo uit in uw wereld.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser