De bergrede: leven in het rijk van de hemel.

Tekst voor vandaag Matteus 5:8

We lezen de Bergrede op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Matteus 5:8 in verschillende vertalingen hardop.

Matteus 5:8

NBV: ‘Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want ze zullen God zien.’

BGT: ‘Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien.’

NBG: ‘Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.’
‭‭
Herziene Staten Vertaling: ‘Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.’

The Message: ‘You’re blessed when you get your inside world—your mind and heart—put right. Then you can see God in the outside world.’
‭‭
Lectio (wat valt op)
Wie zuiver van hart is heeft geen onzuivere bijbedoelingen. Je bent integer. Je bent een mens uit één stuk. Het verwijst naar Psalm 24:3-4: Wie zuiver van hart is mag de berg van de Aanwezige beklimmen. Wie zo transparant is naar zichzelf, nadert Gods aanwezigheid in zijn leven. Het hart staat in de Bijbel niet voor de plaats waar je emoties zitten (die zitten in de nieren), het hart is de plaats van de wil. Het gaat om de plaats waar je kiest voor het goede en dat in daden omzet. God kun je niet zien met je ogen, maar wel ontmoeten met je hart.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Zuiverheid van hart heeft ook met eerlijkheid en oprechtheid te maken. Heel dicht aanwezig zijn bij jezelf, bij wie je echt bent, daar niet voor terug deinzen. Wanneer je zo leeft dan kan je ook iets ervaren van de aanwezigheid van God. Dan kun je God ‘zien’.
Er staat twee keer in de Bijbel dat niemand ooit God heeft gezien. De eerste keer staat daarbij dat de eniggeboren Zoon van God Hem ons heeft doen kennen. En de andere keer staat er dat als we elkaar liefhebben, God in ons blijft.
Met onze ogen is het onmogelijk om God te zien. Hij is Geest. Maar met een oprecht, eerlijk en zuiver hart, in de onderlinge liefde en door te kijken naar Jezus kunnen we wel zicht op God krijgen, op hoe en wie Hij voor ons is.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
God schep een reine en zuivere geest in mij, zodat ik in en met U het echte leven kan zien en waarmaken.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser