De bergrede: leven in het rijk van de hemel.

Tekst voor vandaag Matteus 5:7

We lezen de Bergrede op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Matteus 5:7 in verschillende vertalingen hardop.

Matteus 5:7

NBV: ‘Gelukkig de barmhartigen, want ze zullen barmhartigheid ondervinden.’

BGT: ‘Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal goed zijn voor hen.’

NBG: ‘Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.’
‭‭
Herziene Staten Vertaling: ‘Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.’

The Message: ‘You’re blessed when you care. At the moment of being ‘care-full,’ you find yourselves cared for.’
‭‭
Lectio (wat valt op)
Bij barmhartigheid denken we direct aan de barmhartige Samaritaan. Het is een geven om niet, zonder iets terug te verwachten. Het heeft met mildheid, genegenheid, liefde te maken. Ik las een mooi voorbeeld over een rabbi die andersmans leed steeds tot zijn eigen leed maakte. Iemand was verbaasd dat hij zoveel leed steeds met een ander kon delen. ‘Wat bedoel je met delen?’ vroeg de rabbi. ‘Het is mijn eigen leed; hoe kan ik het helpen dat het mij pijn doet.’ (Uit Balk en splinter – Joodse achtergronden van de Bergrede). Het gaat om de identificatie met de ander. De bron is weer het besef van eigen kwetsbaarheid. Het is meer doen dan het gewone, niet omdat de ander iets terug zal geven, maar omdat het bij God past. En in zijn sfeer leef je dan ook in een sfeer van barmhartigheid. Wie Christus volgt weet dat hij in en uit die barmhartigheid kan leven.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Ik vind dat Peterson in The Message van dit vers weer een aansprekende interpretatie geeft: ‘At the moment of being ‘care-full,’ you find yourselves cared for.’ Op het moment dat je barmhartigheid geeft, ontvang je ook barmhartigheid. Het is dus niet iets wat je ‘in de hemel’ na je dood moet verwachten. Het is iets wat je nu al van God kan ontvangen door de intentie te hebben barmhartigheid te geven.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
God open mijn ogen voor de nood van een ander en vul mijn hart met uw barmhartigheid.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser