De bergrede: leven in het rijk van de hemel.

Tekst voor vandaag Mattheüs 5:4

We lezen de Bergrede op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Matteus 5:4 in verschillende vertalingen hardop.

Matteus 5:4

NBV: ‘Gelukkig de treurenden, want ze zullen getroost worden.’

BGT: ‘Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten.’

NBG: ‘‘Zalig die treuren, want ze zullen vertroost worden.’
‭‭
Herziene Staten Vertaling: ‘Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden.’

The Message: ‘You’re blessed when you feel you ‘ve lost what is most dear to you. Only then can you be embraced bij the One most dear to you.’
‭‭
Lectio (wat valt op)
Verdriet is de keerzijde van liefde. Wanneer je niets liefhebt, kan je ook geen verdriet hebben. Het is de prijs die je voor liefde moet betalen. Het alternatief is dat je ernaar streeft om je nergens aan te hechten. Maar dan mis je in mijn ogen het echte leven.
Je kan ook treuren om iets waar je naar verlangt en wat er nog niet is. In de Bijbel heeft dat te maken met de doorbraak van het Koninkrijk van de hemel op deze aarde. Dan zit er achter dat treuren om wat er nog niet is, ook altijd iets van hoop.
En tot slot kan je ook treuren om je falen en tekort schieten. Dat je beseft dat je met je leven niet voldoet aan hoe je door de Aanwezige bedoeld bent.
Dat de treurenden hier gelukkig geprezen worden, betekent ook dat je je verdriet niet hoeft weg te drukken, maar dat je het kan en mag omarmen. Het is iets wat bij het leven hoort en wat de keerzijde van liefde, verlangen en tekort schieten is. Wie treurt leeft in liefde, verlangen en hoop op onvoorwaardelijke acceptatie en zo komt ook de Aanwezige naar je toe en word je gevuld met zijn liefde, hoop en vergeving. Dat is de troost van zijn aanwezigheid die je daarin ontvangt. En daarom kan je gelukkig geprezen worden omdat je zo ten diepste met de Aanwezige verbonden bent. Je bent niet aan jezelf overgelaten.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Juist op dit moment krijg ik van een collega een link doorgestuurd waarop Melissa Venema Gabriella’s Song speelt. Het lied dat ook op de begrafenis van Esther is gespeeld en dat haar zoveel herkenning gaf in de laatste fase van haar leven. Het raakt me weer diep en ik ervaar het als troost dat ik dat lied juist nu op dit moment via de mail krijg. De schreeuw en het intense verlangen in dit lied: ik wil vrij zijn, ik wil echt leven.
Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Het kan soms heel direct en konkreet zijn.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Aanwezige, dank U dat U ons ziet en kent en heel nabij bent. Dat U ons troost met uw aanwezigheid en dat dat ons altijd hoop mag geven.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser