Tekst voor vandaag Psalm 150

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Psalm 150 twee keer hardop.

Psalm 150

1 Halleluja!

Loof God in zijn heilige woning,
loof hem in zijn machtig gewelf,
2 loof hem om zijn krachtige daden,
loof hem om zijn oneindige grootheid.

3 Loof hem met hoorngeschal,
loof hem met harp en lier,
4 loof hem met dans en tamboerijn,
loof hem met snaren en fluit.

5 Loof hem met klinkende bekkens,
loof hem met slaande cimbalen.
6 Alles wat adem heeft, loof de HEER.

Halleluja!

Lectio (wat valt op)
Het psalmenboek sluit af met één overweldigende lofzang. Het begint en het eindigt met ‘Loof de Aanwezige’. Dan wordt er tien keer ‘halleluja’ gezegd. Dat wordt afgesloten met de oproep ‘laat alles wat adem heeft de Aanwezige loven.’ Het start met waar de Aanwezige geloofd moet worden, dan waarom, dan waarmee, en ten slotte door wie. Het loopt erop uit dat alles wat adem heeft, de hele schepping, opgeroepen wordt om de Aanwezige te loven.
Het Psalmenboek begint ermee, in Psalm 1, dat je je leven laat stempelen door de leefregels van de Aanwezige. Dat is het fundament, dat is de vooronderstelling van alle psalmen. Maar dan komt ook het hele leven met al zijn hoogte- en dieptepunten voor het daglicht: vreugde, verdriet, woede, twijfel, wanhoop, opstandigheid, onzekerheid, ongeloof, geloof. Maar bijna in alle psalmen licht er toch iets van hoop op, je hoort er de lof in. Uiteindelijk gaat het niet om gehoorzaamheid als hoogste goed, maar gaat het erom dat je tot je recht, tot je bestemming komt. En dan is er vreugde, blijdschap, dansen, uitbundige lofprijzing. Alles draait om de Naam van de Aanwezige. Dat is het laatste woord van deze Psalm: Laat al wat adem heeft loven de Aanwezige. Hallelu-jah, Loof de Aanwezige!

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Het hoofddoel van het leven is niet berusting, je niet stoïcijns neerleggen bij hoe het nu eenmaal is. Dat kan wel een momentopname zijn. Het hoofddoel van het leven is de lofprijzing. Dat je verrukt bent over de kracht en de grootheid van de Aanwezige. Daarin moet je jezelf niet overschreeuwen. Het gaat om de echtheid. Dat betekent dat je alle andere emoties ook herkent, erkent en toelaat voor het Aangezicht van de Aanwezige. Het gaat erom dat je daarin aanwezig bent bij Hem. En wanneer je met Hem daar doorheen gaat, dan is er uiteindelijk altijd hoop. De weg naar het ultieme geluk is niet zo eenvoudig. Schwüste zegt, en ik ben het daarin met hem eens: ‘Maar hij bestaat wel. Psalm 150 is een lied van gelukkige schepselen. Het is voor hen een hemel op aarde. Of mag je zeggen: die zijn in de (zevende) hemel.’
Wanneer je er goed over nadenkt, dan is het misschien zo gek nog niet om te bedenken dat de ultieme vreugde in de hemel is dat we de Aanwezige daar zullen loven. Volkomen onder de indruk en in aanbidding voor zijn enorme kracht om het goede te doen en zijn grenzeloze grootheid en schoonheid.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Aanwezige laat mij in en door heel mijn leven toegroeien naar een steeds uitbundiger loven van Uw NAAM.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser