Tekst voor vandaag Psalm 133

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Psalm 133 twee keer hardop.

Psalm 133

1 Een pelgrimslied van David.

Hoe goed is het, hoe heerlijk
als broeders bijeen te wonen!

2 Goed als olie op het hoofd
die neervalt op de baard,
de baard van Aäron,
en neervalt op de hals van zijn gewaad,

3 als de dauw van de Hermon
die neervalt op de bergen van Sion.
Daar geeft de HEER zijn zegen:
leven voor altijd.

Lectio (wat valt op)
In deze psalm wordt een situatie geschets die lang niet altijd reëel is. Maar als het gebeurt, als broeders in harmonie samenwoning, dat is dat goed, geweldig, prachtig. Het is als geurige olie, een reuk die aantrekt, die verbindt. Dat is ook wat een priester doet. Die verbindt mensen met God en met elkaar. De rand van de baard van Aaron mocht niet weggeschoren worden uit eerbied voor alle leven. Zo mag je ook geen broers wegknippen, uitsluiten, afsnijden van de gemeenschap. Het is als de weldadige dauw van de Hermon, die het land in bloei zet. Maar de Hermon ligt 200 km. van de Sion af. Dit beeld maakt duidelijk dat dit een goddelijk gebeuren is. Dat zoiets plaatsvindt behoort niet tot de natuurlijke mogelijkheden. Daar eindigt deze korte psalm dan ook mee. Wanneer broeders in liefde samenwonen, dan is dat een zegen van de Aanwezige. Waaijman weet dit weer mooi te verwoorden: ‘Wezer is immers voelbaar waar mensen broers zijn, elkaar uitnodigen: jij mag er wezen! Waar mensen elkaar niet inkorten, maar ieder tot zijn recht mag komen; waar mensen de fysieke grenzen van afkeer en afgunst overschrijden en de oneindig lange weg naar elkaar afleggen.’

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Er is niets mooiers dan wanneer er harmonie is in een gemeenschap, in een familie. Daar kan je de aanwezigheid van de Aanwezige ervaren. Maar het is ook een geschenk wat er lang niet altijd is. Hoeveel scheuren lopen er niet door families heen. Blijf dan op zoek naar olie die een aangename geur verspeidt, en onaangename geuren verwijdert. Herken de dauw die leven geeft en geef daar je aandacht aan. Zodat je ook iets gaat ervaren van hoe goed het is als broeders in liefde samenwonen.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Deze psalm is in een bekend lied over gezet. Laten we dat vandaag biddend zingen als start van het nieuwe jaar.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser