Tekst voor vandaag Psalm 129

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Psalm 129 twee keer hardop.

Psalm 129

1 Een pelgrimslied.

Dikwijls werd ik gekweld, van mijn jeugd af aan,
– Israël, blijf het herhalen –
2 dikwijls werd ik gekweld, van mijn jeugd af aan,
maar gebroken hebben ze mij niet.

3 Ze trokken hun ploeg over mijn rug
en maakten lange voren,
4 maar de HEER die rechtvaardig is,
sneed de riemen van de drijvers door.

5 Beschaamd deinzen terug
allen die Sion haten,
6 ze zijn als gras op de daken
dat verdort nog voor het bloeit:

7 de maaier vult er zijn hand niet mee
noch de schovenbinder zijn armen,
8 en geen voorbijganger zegt:
‘Moge de HEER u zegenen.’

Wij zegenen u in de naam van de HEER.

Lectio (wat valt op)
Het kan niet anders of vroeg of laat loop je tegen tegenslag, teleurstelling en weerstand op in je leven. Voor het volk Israel was het iets dat ze vanuit hun jongste geschiedenis, vanaf het begin hebben ervaren. Je mag er niet zijn in je eigenheid. Maar door hun verbondenheid met de Aanwezige, en alles waar Hij voor staat, werden ze niet gebroken. Ze hebben de diepste vernederingen ondergaan, er werd over ze heen gelopen, zodat ze diep gekwetst werden, maar dat was uiteindelijk niet het laatste. De kracht van de Aanwezige was machtiger dan dat. Zijn ‘Ik ben die Ik ben, en Ik ben erbij en Ik zal erbij zijn’ blijkt krachtiger dan het kervende kwetsen. Uiteindelijk zal blijken dat hun grootspraak niets voorsteld dat het niets blijvends in zich heeft, dat het geen zegen kan wegdragen. De enige zegen is te verwachten van de Naam van de Aanwezige.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
‘Maar gebroken hebben ze me niet’. Dit doet me denken aan het boek ‘De keuze’ van Edith Eva Eger. In wat je overkomt heb je geen keuze, je hebt wel een keuze in hoe je ermee omgaat. Deze psalm is uiteindelijk een psalm van geduld en van hoop. Hoop op de gerechtigheid van de Aanwezige, dat Hij uiteindelijk alles zal rechtzetten. Dat voedt geduld en schept hoop.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Aanwezige, help mij iedere dag opnieuw weer om de keuze te maken om nieet wat mij overkomt mijn leven te laten bepalen, maar dat wie U bent mijn leven bepaalt.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser