Tekst voor vandaag Psalm 128

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Psalm 128 twee keer hardop.

Psalm 128

1 Een pelgrimslied.

Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER
en de weg gaat die hij wijst:
2 je zult eten wat je werk opbrengt,
geluk en voorspoed vallen je toe,

3 je vrouw als een vruchtbare wijnstok
in het midden van je huis,
je kinderen als jonge olijfbomen
in een kring om je tafel.

4 Ja, zo wordt gezegend
de man die ontzag heeft voor de HEER.
5 Ontvang de zegen van de HEER uit Sion,

verheug je in de voorspoed van Jeruzalem,
alle dagen van je leven,
6 en verheug je in de kinderen van je kinderen.
Vrede over Israël!

Lectio (wat valt op)
Gelukkig is degene die eerbied, ontzag, respect voor de Aanwezige heeft. Je staat tot Hem niet in een ik-het, maar in een ik-Gij relatie. Dat wil zeggen dat je Hem nooit in kan kapselen in je eigen systeem. Hij is wezenlijk de Ander. En voor die andersheid heb je respect, eerbied en ontzag. Het is een levenshouding die alle relaties doortrekt, want in de ander licht de Ander op. Het gaat niet alleen over je relatie met mensen, het heeft te maken met eerbied voor al het geschapene. Zelfs met dingen kun je een relatie aangaan die veel meer is dan een gebruiksvoorwerp. Een leven met de Aanwezige is een leven dat met respect doortrokken is, dat geen grenzen overschreidt en de ander in zijn eigenheid waardeert. De Tien Leefregels zijn daar de ultieme uitdrukking van. Dat is een leven dat vrucht draagt in wederkerigheid. In de relatie met je dagelijkse werk, je vrouw, je kinderen. Het geldt voor iedereen en zal zijn uitstraling in het samenleven hebben. Naar dit leven verlangt een pelgrim. Hierheen is hij onderweg.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Waaijman vertaalt ontzag voor de Aanwezige met ‘ontzien’. Hij heeft daar een aantal inspirerende opmerkingen over die ik graag met jullie deel. ‘Het is met ontzag voelen dat je uitgenodigd bent tot leven. Het had er niet hoeven te zijn. Hoe is het mogelijk dat ik leef, dat mijn hart klopt, dat ik schrijf, dat ik lees, dat ik ademhaal, dat ik zie. Dit doorvoelen met huiver is ‘Wezer ontzien’. … Met ontzag beseffen dat ik allerwegen geroepen ben ‘wees-er’. Dit is de poort, zegt Buber, daarachter ligt het huis: de sfeer van de eerbied, het geheiligde leven. ‘Ontzien’ is dus het begin van een weg. ‘Begin(sel) van wijsheid is Weser ontzien’ zegt daarom een spreuk. Ont-waren, ont-dekken, ont-zien is: beginnen te zien, nieuw gaan zien. Wie Weser heeft ont-zien (wat een niet-zien is en toch geboeid zijn) kan ‘Zijn wegen gaan’ (v.1).’

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Aanwezige help mij om U niet in te kaderen en vast te leggen, maar open te staan voor uw eigenheid. En zo vol verrassing en vreugde een leven te kunnen leiden dat, bevrucht door U, vrucht draagt.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser