Tekst voor vandaag Psalm 120

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Psalm 120 twee keer hardop.

Psalm 120

1 Een pelgrimslied.

Roep ik in mijn nood tot de HEER,
hij geeft mij antwoord.
2 Bevrijd mijn ziel, HEER,
van lippen die liegen,
van de tong die bedriegt.

3 Wat zal je straf zijn,
bedrieglijke tong,
en wat je straf nog verzwaren?
4 Pijlen, gescherpt voor de strijd,
en dan gloeiend houtskool van brem!

5 Ach, dat ik moet wonen in Mesech,
ver van huis bij de tenten van Kedar.
6 Te lang al woont mijn ziel
bij mensen die vrede haten.
7 Spreek ik woorden van vrede,
zij willen oorlog.

Lectio (wat valt op)
Deze psalm is de eerste van een reeks pelgrimspsalmen. Psalmen die je zingt op weg naar Jeruzalem, naar de stad van vrede. Maar je gaat pas op weg wanneer je ontevreden bent over de huidige situatie en verlangt naar een andere een betere wereld. En dat is wat deze psalm duidelijk maakt. De eerste is zin zegt ‘ik zit in de problemen’ en het laatste woord is ‘oorlog’. Twee keer wordt de Aanwezige aangesproken in deze psalm. En ‘Wanneer wij God eenmaal in ons bewustzijn hebben toegelaten, vult Hij de hele horizon.’ (Peterson) Wie aanwezig is bij de Aanwezige wordt zich bewust van de leugens waarin hij leeft. De waanwereld die voorgeschoteld wordt als het echte leven, maar dat niet is. De waanwereld van de ratrace, de waanwereld van het meer-meer, de waanwereld van het altijd happy moeten zijn. Het is je bewust worden dat je als een vreemdeling in Mesach en Kedar woont, ver van Jeruzalem. Het is je bewust worden dat je ziel al te lang op de verkeerde plaats huist. Letterlijk staat er dan in vers 7 ‘Ik ben vrede’. Wie dicht bij de Aanwezige is ervaart een innerlijk besef van vrede, maar ook van de oorlog die om hem heen woedt. En dat verlangen naar vrede, naar de stad van vrede, zet hem in beweging. Hij gaat als pelgrim op pad.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Het laatste vers wordt door Schwüste verrtaald als: ‘Ik sta voor vrede, maar hoe ik ook praat, zij willen alleen maar oorlog.’ Het zijn twee werelden die hier op elkaar botsen. Leef je in vertrouwen, of leef je in wantrouwen. Leef je in leugens, of leef je in waarheid. Zoek je naar harmonie en verbondenheid, of wil je winnen met strijd en eigenbelang. Deze psalm brengt een omkeer, een omdenken teweeg. Het kan anders, het moet anders, je bent anders bedoeld. Blijf niet vastzitten, maar ga op weg.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Aanwezige, laat mij onder het beslag komen van uw vrede, zodat ik de onvrede herken en dat niet meer als normaal zal beschouwen.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser