Volkskerstzang Zaandam gaat dit jaar niet door

De traditionele Volkskerstzang, die jaarlijks plaats vindt in de Oostzijderkerk, zal dit jaar helaas geen doorgang vinden. Dit is voor de eerste keer dat dit gebeurt, nadat er 43 jaar lang ononderbroken een Volkskerstzang is geweest.

Het programma voor dit jaar was op papier al kaar, ook waren de spreker en de muzikale medewerkers allemaal vastgelegd.

Ondanks dat, heeft de interkerkelijke Commissie Volkskerstzang de zeer spijtige en teleurstellende beslissing genomen om de Volkskerstzang van dit jaar in verband met de corona-pandemie af te gelasten.

‘Wij weten dat veel mensen deze jaarlijkse gebeurtenis enorm zullen missen, maar kunnen in feite geen andere beslissing nemen’ is de commissie van mening.

De Volkskerstzang is met name het samen zingen van bekende kerstliederen tot eer van God, over de komst en geboorte van Zijn zoon Jezus Christus op aarde.

Dat willen wij graag doen, met veel mensen en niet met een maar ten dele gevulde kerk omdat niet iedereen er in mag. Bovendien willen wij bezoekers niet het risico laten lopen op besmetting.

Het is een heel moeilijke en pijnlijke beslissing geweest, maar wij hopen dat wij volgend jaar weer voluit kunnen zingen en dat jij er dan ook weer bij bent.