Zuid-Soedan wordt al jaren geteisterd door een burgeroorlog en lijdt onder het enorme geweld tussen rivaliserende partijen. Meer dan 2 miljoen mensen hebben inmiddels het land moeten ontvluchtten, ruim 1,5 miljoen zijn ontheemd en 7,5 miljoen mensen zijn aangewezen op humanitaire hulp. Ontvoeringen van vrouwen en kinderen, seksueel geweld, diefstal van vee en plunderingen zijn aan de orde van de dag. Daarbij staat het land in de top drie van landen die het meest gevoelig zijn voor de gevolgen van de corona-crisis.

Kerken als vredestichters

Op 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, deden de gezamenlijke kerken van Zuid-Soedan daarom een dringende oproep aan alle partijen zich te committeren aan eerdere afspraken die gemaakt zijn rond het vredesproces. De kerken worden daarin gesteund door vele internationale, oecumenische organisaties, waaronder de Raad van Kerken in Nederland.

Lees meer over de rol van de kerken in Zuid Soedan