Preekvoorbereidingsgroep

Het afgelopen jaar was er een zeer inspirerende en levendige preekvoorbereidingsgroep op woensdagmiddag. Het komend seizoen wil ik dat voortzetten. In net kader van het jaarthema van de Protestantse Kerk wil ik dit seizoen ook een aantal keren over de Bergrede gaan preken. In de preekvoorbereidingsgroep lezen we gedeeltes uit de Bergrede, we kijken welke vragen die bij ons oproepen en praten daarover door. De leefwereld van de Bijbel en de leefwereld van hedendaagse gemeenteleden raken zo met elkaar in gesprek. Er wordt ook gekeken naar liederen die erbij passen. En dat alles werpt dan weer zijn vruchten af in de zondagse eredienst. Ik ga nog bekijken of het zinvol en mogelijk is dat gemeenteleden via internet mee kunnen kijken en mee kunnen doen aan deze gespreksgroep. Dat zal dan via de website en het Klein kompas bekend gemaakt worden.
Ds. Sjaak Visser