Goed leven vanuit het Onze Vader

De Bergrede is de grondwet voor het goede leven in het Koninkrijk van God. Het Onze Vader staat in het centrum van de Bergrede en is daarvan het kloppend hart. Het jaarthema van de Protestantse Kerk is komend seizoen ‘Het goede leven’. Vandaar dat ik het komend jaar een gesprekskring start over het Onze Vader, het gebed dat mijzelk ook heel dierbaar is. Het Nederlands Bijbel Genootischap heeft hier een inspirerend boekje over uitgegeven, dat we als leidraad zullen gebruiken. We kennen de woorden allemaal uit ons hoofd. Maar beseffen we ook de enorme diepgang die achter deze woorden schuilgaat. Weten we eigenlijk wel echt wat we bidden in het Onze Vader? Waar woont God? Hoe heiligen we zijn Naam? Waar en wanneer komt dat Koninkrijk? Hoe weet je wat God wil? Welk brood hebben we dagelijks nodig? Is God bij het schuld vergeven afhankelijk van ons? Zou God ons willen verzoeken tot iets slechts? En moeten we nu van het Kwaad of van de Boze verlost worden? Er is genoeg om met elkaar over in gesprek te gaan en zo een beter zicht te krijgen op hoe we geïnspireerd kunnen worden tot ‘Het goede leven’. Ik wil een middag- en een avondkring starten. Je kan je hiervoor bij mij aanmelden. Je hoort dan van mij wanneer we met deze kring zullen starten.
Ds. Sjaak Visser
N.a.v. ‘Verdiep je in het onzevader, ontdek het onzevader als bron voor ons geloof’, Rieuwerd Buitenwerf (2019)