Het Goede Leven!

Wat maakt het leven voor jou goed? Wat geeft het leven zin? Pittige vragen, als je er over nadenkt. Zeker in deze tijd. We zeggen allemaal wel eens, in het voorbij gaan: hoe gaat het? Alles goed…. Dan antwoord je meestal: ‘Ja, hoor, het gaat goed. Of het gaat wel….’  In de Protestantse Gemeente Zaandam en veel kerken staan we bij deze vragen op zondag 6 september en komend najaar stil. Het subthema is ‘Bloeien in Gods Licht’. Wil je nu al meedoen? Antwoord dan liefst zo spontaan mogelijk op de vraag: Wat maakt het leven voor jou goed? Wat geeft zin aan jouw leven? Stuur jouw reactie naar webredactie@pgz-zaandam.nl . Ik ben benieuwd. Mocht het tegenvragen oproepen, dan verneem ik dat ook graag. Of je schrijft iets over jouw verlangen of hoop. Of over verdriet en kwetsbaarheid. Daar hebben we immers mee te maken.

Het zijn vragen die volop spelen in de samenleving, signaleert ds René de Reuver. “Nederland is een van de meest welvarende landen ter wereld, maar welvaart garandeert geen goed leven. Dat zien we in deze crisis: welvaart kan verdampen, werk kan wegvallen, gezondheid kan afbrokkelen. Het coronavirus bedreigt ons allemaal. Nog steeds is er veel onzeker. In het najaar van 2019 verscheen het boek De zin van het leven van journalist Fokke Obbema, die in gesprek ging met 40 Nederlanders. Eén van de rode draden bleek: het samenleven met anderen, met mensen die je lief zijn, geeft zin. Het geeft zin om er voor elkaar te zijn. De Reuver zegt daarover: “Nu we de pijn ervaren van elkaar niet nabij kunnen zijn, beseffen we dit maar al te goed. Tegelijkertijd voegt het christelijke perspectief nog iets toe: in die ander komt iets van God naar je toe. En niet alleen in de ander die je graag mag of die dezelfde hobby’s heeft, maar ook in de ander die een beroep op je doet, of in de ander die je stoort.” In het leven komt God ons tegemoet.

Zondag 6 september lezen we Prediker 3 verzen 1 t/m 11 en Lucas 15 verzen 11 t/m 24. We zingen o.a. lied 830 ‘’Leven is wachten….’,luisteren naar orgelspel van Chris Helfensteijn en naar andere muziek. We hopen op een goede viering. Welkom in de Noorderkerk en via de uitzending op Youtube. Ds Burret Olde (gastpredikant)