Kerkdiensten met publiek vanaf zondag 5 juli

Vanaf zondag 5 juli kun je weer kerken in de Noorderkerk. Wel zijn er een aantal afspraken gemaakt en maatregelen genomen om verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. Deze zijn gebaseerd op de protocollen zoals die landelijk door de Protestantse Kerk Nederland zijn afgesproken en vastgelegd in een gebruiksplan. De belangrijkste afspraken en maatregelen voor de Noorderkerk zijn:

 • Reserveren is verplicht en kan op donderdag- en vrijdagmiddag van 14:00 tot 17:00 bij het Kerkelijk Bureau: 075-6164620.
 • Per dienst kunnen maximaal 84 bezoekers reserveren. Je kunt alleen reserveren voor de aankomende dienst. Zijn alle plekken bezet dan wordt hier een uitzondering op gemaakt en kun je op de lijst voor de daaropvolgende dienst worden geplaatst.
 • Ben je ziek of verkouden dan dien je thuis te blijven, samen met anderen uit je huishouden.
 • In de kerk, maar ook daarbuiten, dien je anderhalve meter afstand te houden tot personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren. 
 • Was regelmatig je handen. Minimaal bij binnenkomst. Op diverse plekken in de kerk zijn middelen aanwezig om je handen te desinfecteren.
 • Hoesten doe je in je ellenboog.
 • Bij de ingang van de Noorderkerk staat iemand om je welkom te heten, je reservering te controleren en te vragen of je niet ziek of verkouden bent. 
 • In de kerk zijn er mensen die je naar je plaats begeleiden en vragen kunnen beantwoorden.
 • Jassen kunnen niet opgehangen worden in de garderobe. Deze dien je bij je te houden.
 • Tijdens de kerkdienst wordt er niet gezongen door de gemeente.
 • Na afloop van de dienst is er geen koffiedrinken.

Uiteraard hopen we met zijn allen dat deze afspraken en maatregelen binnenkort niet meer nodig zijn. Maar voor nu is dat nog wel het geval. Het beperkte aantal bezoekers maakt ook dat niet iedereen de kerkdienst kan bezoeken. Daarom hopen we ook in juli en daarna kerkdiensten te kunnen blijven uitzenden. Sowieso hebben we gemerkt dat het uitzenden van diensten gewaardeerd wordt en meerwaarde heeft. We willen dit dus blijvend kunnen doen. Dit kan echter alleen als er voldoende mensen zijn die ons hierbij willen helpen (zie oproep elders in het Klein Kompas).

Overige activiteiten in de Noorderkerk na 1 juli

Als Kerkenraad hebben we gemerkt dat er behoefte is om elkaar ook buiten de kerkdiensten weer te ontmoeten in de Noorderkerk. Voor de grotere activiteiten geldt dat deze pas weer kunnen opstarten na 1 september. Voor kleine bijeenkomst willen we graag een uitzondering maken. Ook hier gelden regels voor:

 • Reservering via de koster van de Noorderkerk. Maximaal 30 personen per keer, en één bijeenkomst tegelijk in Noorderkerk.
 • De organisator van de bijeenkomst dient een lijst met namen van deelnemers op te stellen die mocht dat nodig zijn gebruikt kan worden bij contactonderzoek door de GGD.
 • De deelnemers aan de bijeenkomst dienen zich te houden aan de hygiënemaatregelen en richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM.

Namens de kerkenraad, Cornelis Kaai, Herman Boutsma