ZWO-spaardoel

De commissie “Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking” van de diaconie kiest elk jaar vijf projecten over de hele wereld om geld voor in te zamelen. Verdeeld over het jaar zijn daarvoor collectes tijdens de kerkdienst. In mei, juni en juli is dat een project van Kerk in Actie voor verbetering van onderwijs en veiligheid op staatsscholen in Oekraïne. Op 26 juli is daarvoor de eerste collecte bestemd.

In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de “School van onze Dromen” op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. Personeelsleden worden getraind in het opbouwen van een goede, liefdevolle relatie met de kinderen en hun ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen. Breng licht in het leven van deze kinderen!

Rekeningnummer NL69 INGB 0690 2135 30 t.n.v. de Diaconie Prot. Gem. Zaandam

o.v.v. Project Oekraïne